• All
  • Automatizovaná logistika
  • Časové štúdie a štandardizácia
  • Podujatia a konferencie
  • Produktové riešenia
  • Projektovanie
  • Softvérové riešenia
  • Tréningy a vzdelávanie
Produktové riešenia

Zaručte bezpečné prostredie pre každého – iSAFETY

Možno ste ten, kto je zodpovedný za  bezpečnosť všetkých pracovníkov, ale bezpečnosť na pracovisku sa nedosahuje pomocou myslenia „my vs. oni“.  Zmeňte kultúru bezpečnosti vo vašej organizácii pomocou zavedenia elektronických kontrol použitím iFORMS, ktoré sa …

Tréningy a vzdelávanie

EduDating Industry – Professional Education Network II.

Často sa stáva, že veľmi presne viete, v ktorej oblasti by ste sa chceli vzdelávať, neviete však koho konkrétne by ste mali osloviť. Ponúk na vzdelávanie …

Tréningy a vzdelávanie

EduDating Industry – Professional Education Network I.

Stratégia našej spoločnosti bola od začiatku zameraná na vzájomné spájanie sa s partnermi, s ktorými vieme hľadať spoločné riešenia a vzájomne spoľahlivo uspokojiť požiadavky koncového …

Produktové riešenia

Zabudnite na prehrabávanie sa v životopisoch – riešenie iCV

Mnohí z vás ste už určite riešili nábor nových zamestnancov a v rámci neho sa stretávali s tým, že už len samotný proces výberu Curriculum Vitae a jeho porovnanie s vašimi očakávaniami je náročný. V nasledujúcom blogu by sme vám radi priblížili, ako sme sa na tento nie príliš efektívny ale nutný proces pozreli v našej spoločnosti…

Časové štúdie a štandardizácia

Balancovanie linky aj v karanténe

Aj tie najtvrdšie opatrenia spojené s COVID 19 raz skončia a preto je ideálny čas zamyslieť sa ako ďalej fungovať po skončení opatrení. V niektorých prípadoch spoločnosti budú musieť rátať s nižšími objednávkami, iné možno naopak s ich rastom. Toto všetko bude klásť otázku – koľko reálne potrebujeme zdrojov …

Produktové riešenia

Papierový zber informácií vs. Elektronický zber informácií

Existuje množstvo firiem a organizácií, ktoré používajú papierový zber informácií pomocou papierových formulárov. Papierový formulár niekto vytvoril na počítači, potom ho vytlačil, doručil na miesto vypĺňania. Určená osoba papierový …