Manažment pracovísk 5S v Immergas Europe

Keď sa povie 5S väčšina ľudí mávne rukou s tým, že je to základ, ktorý majú vo firme zvládnutý. Ak áno gratulujeme, ale je tomu naozaj tak? 5S totiž neznamená len pozametať na konci každej zmeny. Je to filozofia – prístup, ktorý si má osvojiť celá spoločnosť od hora nadol –  5S je tímová práca.

K tejto téme sme sa tentokrát stretli v spoločnosti Immergas Europe v Poprade. Vedeniu spoločnosti a jej zástupcom patrí naše poďakovanie za možnosť realizácie tréningu za účasti účastníkov z iných podnikov, čo veríme pre nich bolo bonusom, ktorý priniesol členitosť názorov a skúseností.

Zo skúseností vieme, že najzložitejším „S“ je to posledné – sebakontrola (dodržiavanie). Pre zistenie aktuálneho stavu úrovni 5S na pracovisku je však dobré začať práve v tomto bode. Audit pracoviska pomocou odpovedí na jednoduché otázky rýchlo určí úroveň na akej sa pracovisko nachádza. Počas tréningu sme v tejto časti využili webovú aplikáciu iForms vďaka ktorej sme zrealizovali audit vybraných pracovísk v elektronickej podobe. Dáta sme našli spracované v interaktívnom dashboarde niekoľko minút po realizácii auditu.

Na základe auditu pracovísk sme identifikovali problémy na pracoviskách týkajúce sa jednotlivých S. Je pomerne jednoduché identifikovať nepotrebný materiál, náradie či zariadenie, ak strávite na pracovisku nejaký čas. Vďaka červeným kartičkám (5S red tag) sme na pracoviskách označili tento identifikovaný materiál, náradie a pod.

Ostatné problémy, ktoré nebolo možné označiť sme popísali v akčných plánoch nápravných opatrení. Tieto boli odprezentované manažérom spoločnosti Immergas, k čomu sme viedli zaujímavú diskusiu.

Praktické otvorené tréningy sú iné – vtiahnu vás do problému, ktorý je potrebné riešiť, inšpirujú vás k riešeniam, ktoré viete využiť vo svojej práci. Veríme, že tento tréning bol pre účastníkov rovnako inšpiratívny a nápomocný, ako je každý realizovaný tréning pre nás.

Prečítajte si viac o Training in the Factory

Pripravujeme:

Pridajte Komentár