Na čo si dať pozor pri výpočte nákladov logistického procesu

Štandardným krokom pri zvažovaní implementácie automatizovanej logistiky je kalkulácia návratnosti. K takémuto výpočtu je potrebné poznať cenu novej technológie a cenu súčasného manuálneho logistického procesu. Často sa stretávame s tým, že cena manuálneho logistického procesu je definovaná rýchlo a nezohľadňuje všetky aspekty, ktoré majú vplyv na celkové náklady manuálneho procesu. 

Vzorová situácia – uvažujme jednoduchý proces odvážania výrobkov z konca montážnej linky do skladu a spätné privážanie prázdnych paliet na koniec montážnej linky, výrobky umiestnené na euro-palete, úlohu zabezpečuje jeden operátor, na transport používa ručný elektrický vozík, výroba prebieha na jednej zmene, 250 dní za rok. 

Procesný pohľad na situáciu: 

Logistický proces je potrebné zabezpečiť na celé uvažované obdobie t.j. 1 zmena a 250 dní za rok. Z kapacitného hľadiska vychádza, že jeden operátor dokáže zabezpečiť tento transport.  

 • Disponibilný fond montážnej linky: 8 hod. x 250 dní = 2000 hod. 
 • Disponibilný fond logistického operátora 
 • Dostupný fond: 250 dní 
 • Nárok na dovolenku: 25 dní 
 • Práceneschopnosť: napr. 15 dní (podľa Sociálnej poisťovne bola priemerná doba trvania práceneschopnosti za 2019 až 44,79 dňa) 
 • Výsledný disponibilný fond: 210 dní t.j. 1680 hod. 
 • Chýbajúca kapacita operátora: 320 hod. 

Záver: na celoročné zabezpečenie procesu nepostačuje jeden operátor ale 1,19 operátora 

Personálny pohľad na situáciu: 

Okrem mzdy a odvodov je potrebné logistickému operátorovi zabezpečiť: 

 • Pracovný odev a obuv 
 • Ochranné pracovné pomôcky 
 • Všetky nevyhnutné školenia 
 • Príspevok na stravu, stravovacie zariadenie (Finančný príspevok na stravovanie bude od 1. marca 2021 55% a teda 2,11€, čo je v ročnej miere 527,5€) 
 • Hygienické priestory a prostriedky 
 • Odmeňovací systém (bežnou praxou je ponúkať zamestnancom 13. plat a iné motivačné bonusy) 

Záver: okrem mzdových nákladov sú s operátorom spojené aj ďalšie náklady 

Manažérsky pohľad na situáciu 

Manažér očakáva, že logistický operátor bude vykonávať požadované činnosti podľa definovaného štandardu. Skutočnosť býva však odlišná. Na jednej strane sú to ľudské potreby (hygienické potreby, toaleta, fajčiarske prestávky, …), fyzické dispozície (vek operátora, úroveň zdravia, fyzická kondícia) a v neposlednom rade pracovná disciplína. Čiže v reálnom procese sa vyskytujú množstvo faktorov, ktoré môžu negatívnym spôsobom ovplyvniť logistický proces. 

Záver: vždy sú určité odchýlky medzi plánom a realitou 

Ako určiť celkové náklady manuálneho logistického procesu? 

Prevádzkové a pracovné podmienky sa podnik od podniku líšia. Naša skúsenosť však hovorí, že celkové náklady na zabezpečenie aj jednoduchého logistického procesu sú výrazne vyššie ako super hrubá mzda logistického operátora. Keďže často realizujeme obdobné prepočty, vytvorili sme si jednoduchú kalkulačku na výpočet celkových nákladov logistického procesu. 

Vyskúšajte si zadarmo našu kalkulačku nákladov logistických procesov.

Pridajte Komentár