Vysokoškolákov 33/B 010 08 Žilina, SR

9am - 7pm
Mon - Fri

info@innovation.sk
+421 902 330 127

Napíšte nám

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov spoločnosti: iGrow Network s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina
IČO: 50 394 860
DIČ: 2120308344
IČ DPH: SK2120308344

Bankové spojenie:
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK69 0900 0000 0051 1468 4116
BIC – SWIFT KÓD: GIBASKBX