Softvérová podpora pri optimalizácii layoutu 

Na aké kroky nezabudnúť pri návrhoch layoutov sme sa zamerali v predchádzajúcom článku „Prečo je nevyhnutné mať layout závodu a ako postupovať pri tvorbe layoutu?“

Vzhľadom na potrebu dnešných závodov veľmi dynamicky meniť layout výrobných hál sa naskytá otázka ako takéto optimalizácie robiť čo najefektívnejšie, čo v najkratšom čase. Odpoveďou sú viaceré podporné programy na samotné vytvorenie layoutu následne  jeho simuláciu materiálového toku, až po vyhodnotenie ceny prepravy logistických úloh od  výrobnej bunky až po celú halu. 

Vybrané vlastnosti podporných softvérov: 

Jednoduchá tvorba 3D layoutu na základe 2D 

Po vytvorení layoutu v niektorom z CAD programov stačí iba naimportovať daný formát DWG/DXF do podporného systému a následne je možné všetky optimalizácie ako aj rýchle vytvorenie 3D realizovať priamo v prostredí programu. Na výber býva niekoľko tisíc 3D objektov, ktoré je možné veľmi jednoducho použiť pri vytváraní 3D layoutu závodu.  

Podpora pri správnom umiestnení pracovísk, oddelení 

Na základe vzájomných väzieb medzi pracoviskami, oddeleniami je možné jednoduchým nadefinovaním blokov v layoute odsimulovať hodnotu ich vzájomných logistických pohybov a následne sa rozhodnúť kam najefektívnejšie umiestniť dané pracoviská, oddelenia, prípadne sklady. Softvérová podpora odbúrava všetky pocity a dohady pri rozmiestňovaní. Celý koncept je založený na reálnych dátach – KPI.  

Optimalizácia využitia priestoru pri návrhu dispozičného riešenia 

Okrem použitia materiálového toku pri rozhodovaní je možné ďalej analyzovať využitie plôch a následne prijať opatrenia. Je možné simulovať viacero variant layoutu, a tým sa na základe reálnych čísiel správne rozhodnúť ako mať pripravené scenáre pre budúci rast, zmenu výrobného portfólia. Jedným kliknutím softvér určí podlahové plochy s pridanou hodnotou, bez pridanej hodnoty a potenciálnu voľnú plochu na rozšírenie výroby. Rozdelenie plôch je možné sledovať v koláčovom grafe a farebne označenom zozname s percentami. Na prvý pohľad je možné rozlíšiť typy objektov a ich podiel na dispozičnom riešení. Takto je možné sledovať ako efektívne Váš návrh využíva dostupnú plochu.  

Optimalizácia montážnej linky skrátením prejdenej vzdialenosti pracovníkov 

Pešie vzdialenosti pri montážnych linkách vytvárajú vo výrobnom procese náklady bez pridanej hodnoty, ktoré zákazníci nechcú platiť.  Z pohľadu LEAN je samozrejme takýto pohyb hodnotený ako plytvanie. Špagetový diagram veľmi prehľadne zobrazuje jednotlivé trasy pracovníkov na montážnych linkách. Jednoduchým presunom objektov v rámci linky je možné simulovať úsporu vzdialenosti a teda aj následnú úsporu času výrobku. 

Zhodnotenie ergonómie na pracovisku 

Vďaka preddefinovaným 3D pracovným zónam poskytuje virtuálna oblasť uchopovania, montáže jasný ergonomický prehľad daného pracoviska. Týmto spôsobom môžete skontrolovať a rozpoznať ergonomické riziká v počiatočnom štádiu. Optimálny dizajn je kľúčovým faktorom pre výkon pracovníkov, najmä na montážnych linkách. So správnym nástrojom a základmi ergonómie pri plánovaní montáže sa dá vyhnúť chybám v dizajne pracoviska. 

Bezplatná konzultácia k aktuálnosti vášho layoutu so stanovením ďalších krokov na zlepšenie!

Využite príležitosť získať komplexný pohľad na organizáciu toku ľudí, materiálov, strojov a nástrojov vo vašom pracovnom prostredí. Konzultácia je navrhnutá tak, aby vám poskytla detailný pohľad na efektívnosť vášho súčasného layoutu a identifikovala oblasti, v ktorých môže dôjsť k vylepšeniam.  

Rezervujte si svoju bezplatnú konzultáciu prostredníctvom kontaktného formulára a do kolónky správa uveďte “bezplatná konzultácia – layout“.

Pre viac informácií nás kontaktujte:
·        e-mailom: info@innovation.sk
·        alebo telefonicky: +421 911 770 260

Tím iGrow