Štandardný prístup – papierový zber údajov

Priemysel, ale aj iné odvetvia potrebujú na riadenie a podporu svojich procesov zberať, analyzovať, vyhodnocovať rôzne typy údajov. Častokrát prebieha zber potrebných údajov využívaním papierových formulárov. Pri tejto činnosti často vznikajú nasledovné otázky:
 • Opäť musím niečo zmeniť vo formulári? (nájsť, otvoriť, zmeniť, uložiť, preposlať, a všetko v Exceli)
 • Kde je uložený aktuálny formulár
 • Opäť nefunguje tlačiareň?
 • To kto vypisoval? Neviem to prečítať…
 • Kto to prepíše do elektronickej podoby?
 • Kde nájdem fotografie k formuláru?
 • Kto pôjde aktualizovať vizuál na nástenku (dashboard)? 
 • …?
i forms forms automation

iForms – digitálny zber údajov

Papierový zber údajov so sebou prináša veľké množstvo plytvaní. Zároveň však vytvára zaujímavý potenciál na zlepšenie celého procesu. iForms vytvárajú podmienky na digitalizáciu celého procesu -bez papierový proces (paper free). Všetky procesy spojené s vytváraním, úpravami, vypĺňaním, zapisovaním do databáz prebiehajú v digitálnom prostredí (digitalizácia procesu). Na využitie tohto riešenia okrem aplikácie iForms potrebujete iba zariadenie (pc, tablet, mobil, …) a prístup na internet (cloud). Medzi hlavné prednosti aplikácie iForms patria:

 • Intuitívnosť – jednoduché vytváranie, úpravy a publikovanie elektronických formulárov bez nutnosti špeciálnych IT zručností, IT špecialistu
 • Rýchlosť – jednoduchý elektronický formulár (aktívny formulár) je možné vytvoriť a publikovať v priebehu minút, aktualizácia formulárov – bez problémov, iForm stačí upraviť a nanovo publikovať
 • Efektivita – samotný zber prebieha v aplikácii, po vyplnení elektronického formuláru a odoslaní údajov je zrealizovaný priamo zápis do databázy, nie je nutný žiaden prepis, eliminujú sa možné chyby pri prepise
 •  
V prostredí aplikácie je užívateľ schopný vytvoriť aktívny formulár, odsimulovať si jeho zobrazenie na rôznych zariadeniach, publikovať ho smerom k ďalším užívateľom, prehliadať vykonané audity s prílohami a samozrejme spravovať užívateľov jednotlivých skupín v rámci podnikovej štruktúry.

iBoards – elektronické vyhodnocovanie

Ďalším krokom v zlepšovaní procesu je automatické elektronické vyhodnocovanie zozbieraných údajov. Celý proces vyhodnocovania sa deje bez potreby ďalšej osoby (digitálna transformácia), ktorá by dáta musela akokoľvek upravovať. Jednoducho povedané, od momentu vykonania záznamu vo formulári, rádovo do pár minút je možné si otvoriť online iBoards s výsledkami – dosiahnutá úroveň, sledovanie trendu, prioritné problémy, atď.

Zodpovedný manažér nestráca čas vyhodnocovaním ale venuje sa hľadaniu nápravných opatrení, zlepšovaniu. K výsledkom môžeme pristupovať v dvoch rovinách:

 • Rýchly prehľad realizovaných záznamov (možnosť zobraziť posledné záznamy v celom obsahu, možnosť prehliadať prílohy, bez sledovania trendu)

 • Komplexný prístup k dátam (pohľad na online Dashboard so sledovaním progresu pri jednotlivých sledovaných parametroch)

Klikni na obrázok

Prínosy digitalizácie

Dostupnosť

iForms a iBoards sú dostupné cez vzdialený prístup užívateľom s prístupom na internet.

Flexibilita

Možné dopĺňať ďalšie formuláre z rôznych oblastí, manažment formulárov a užívateľov.

Aktuálnosť

Po úprave formulára alebo dashboardu stačí iba publikovať, zmena v reálnom čase.

Funkčnosť

Na používanie stačí web prehliadač, možnosť prepojenia s podnikovými IT systémami.

Efektivita

Cena riešenia môže byť rádovo nižšia ako náklady na papierový zber a manuálne vyhodnocovanie.

Bezpečnosť

Prístup len pre určených užívateľov, jasná identifikácia kto, kedy, ako vyplnil formulár.

Oblasti použitia

Aplikáciu iForms je možné v rámci podniku nasadiť vo viacerých oblastiach (oddeleniach) ako efektívny nástroj zberu, vyhodnotenia a digitalizácie dát:

 • Výroba: záznamy o vyrobených kusoch, parametroch stroja, zber a vyhodnotenie OEE, procesné audity, Kamishibai, …

 • Kvalita: záznamy o nekvalite, záznamy o vstupnej a výstupnej kvalite, audity kvality, audity na nápravné opatrenia z A3, OIL, záznamy z meraní výrobkov, veličín, …

 • Údržba: TPM hárky, autonómna údržba – záznamy o čistení, mazacie plány; záznamy z preventívnej údržby, …

 • Neustále zlepšovanie (CI): 5S audity, záznamy z Gemba walk, podpora pri Kaizen projektoch, evidencia návrhov na zlepšenia, …

 • Ľudské zdroje (HR): zber a vyhodnocovanie údajov z testov, školení, spokojnosti zamestnancov, …

Jedna z ukážok možností využitia digitálnej transformácie dát – iCVdigitálna éra výberu uchádzača:

Referencie

Riešenia pre vás

iForms platforma

Zakúpenie kompletného softvéru s možnosťou výberu miesta nasadenia (lokálne úložiská, Cloud).

iForms ako služba

Podpora z našej strany pri vytváraní, používaní a vyhodnocovaní formulárov, záznamov, auditov, manažment auditov, užívateľov, prístupov.

iForms – pilotný projekt

Vyskúšajte si prínosy iForms a iBoards priamo vo vašej spoločnosti, vo vašich prevádzkových podmienkach.

Registračný formulár

Využite teraz akčnú ponuku. Zaregistrujte sa a získajte možnosť testovania aplikácie iForms v hodnote 750€ na jeden mesiac zadarmo.  Vyplňte registračný formulár a my vás na základe toho budeme v najbližšom čase kontaktovať.