Možné oblasti spolupráce

Referencie

Naša vízia

1. Vízia

Chceme sa stať stabilným partnerom prinášajúcim nové technologické možnosti a organizačné inovácie. Naša vízia v iGrow Network sa zakladá na myšlienke poznania reálnych potrieb zákazníka. Na tomto základe a praktických skúsenostiach vyberáme najvhodnejšie riešenia pre individuálne situácie.

2. Misia

Našou misiou je napĺňanie očakávaní našich súčasných ako aj budúcich klientov. Flexibilne a účinne pomocou zavádzania inovatívnych prístupov v oblasti priemyselného inžinierstva zlepšovať procesy. Tým neustále zvyšovať konkurencieschopnosť našich klientov.

3. Náš príbeh

Vďaka dlhodobému pôsobeniu v priemyselnom prostredí sme nadobudli osobné skúsenosti s realizáciou projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Počas tejto doby sme vytvorili silnú partnerskú sieť umožňujúcu poskytovanie technických a technologických riešení. iGrow Network v sebe nesie kľúčové slová i – inovácie, Grow – rast a Network – prepojenie.

4. Kto sme

Náš tím sa skladá zo skupiny odborných špecialistov, projektových manažérov, externých odborníkov, dodávateľov technických riešení a v neposlednom rade šikovných študentov a absolventov. Tím je vedený expertnými zamestnancami s viac ako 15 ročnou praxou. Či sú to naši senior profesionáli alebo junior špecialisti, platí pre nich spoločný motivátor – túžba prinášať nové efektívne riešenia do praxe a neustále sa vzdelávať a napredovať.

5. Naša jedinečnosť

Máme skúsenosti s koncepčným zavádzaním zmien. Ponúkame vám komplexný prístup. Navrhneme, vyrobíme a kladieme dôraz na možnosti využitia súčasného potenciálu spoločnosti. Čerpáme inšpiráciu aj na báze medzinárodných RnD aktivít, vylepšujeme a vytvárame nové atraktívne riešenia.

Naše portfólio

Komplexné riešenia podporujúce Industry 4.0

Výroba 4.0, Logistika 4.0, Údržba 4.0, Ľudské zdroje 4.0 a iné 4.0…

Zavádzanie technických inovatívnych riešení do praxe

Komplexné aj parciálne riešenia
SMART zariadenia a pomôcky (IoT, Senzoring, Gloves, Cam..)
Výrobné zariadenia, robotické pracoviská
Lokálny pozičný systém pre interné monitorovanie zdrojov
Automatizované logistické prostriedky a systémy

Vzdelávanie a podpora pre riadenie zmien

Hard / Soft skills odborné školenia
Zážitkové vzdelávanie – outdoor, indoor
Programy pre budovanie Lean kultúry
Koučing

Budovanie dlhodobej stratégie a vízie

Spracovanie strategických štúdií
Leasing interim manažérov
Vizualizácie riešení
Benchmark

Simulácie, data mining, konektivita

Procesné simulácie
Parametrické modely
Individualizované dashboardy
Dynamické overenie na základe online údajov

Projektovanie pracovísk a výrobných systémov

Komplexná dodávka výrobného systému na kľúč

Návrh výrobných a skladovacích priestorov

Návrh administratívnych priestorov

Naše portfólio

Komplexné riešenia podporujúce Industry 4.0

Výroba 4.0, Logistika 4.0, Údržba 4.0, Ľudské zdroje 4.0 a iné 4.0…

Zavádzanie technických inovatívnych riešení do praxe

Komplexné aj parciálne riešenia
SMART zariadenia a pomôcky (IoT, Senzoring, Gloves, Cam..)
Výrobné zariadenia, robotické pracoviská
Lokálny pozičný systém pre interné monitorovanie zdrojov
Automatizované logistické prostriedky a systémy

Vzdelávanie a podpora pre riadenie zmien

Hard / Soft skills odborné školenia
Zážitkové vzdelávanie – outdoor, indoor
Programy pre budovanie Lean kultúry
Koučing

Budovanie dlhodobej stratégie a vízie

Spracovanie strategických štúdií
Leasing interim manažérov
Vizualizácie riešení
Benchmark

Simulácie, data mining, konektivita

Procesné simulácie
Parametrické modely
Individualizované dashboardy
Dynamické overenie na základe online údajov

Projektovanie pracovísk a výrobných systémov

Komplexná dodávka výrobného systému na kľúč

Návrh výrobných a skladovacích priestorov

Návrh administratívnych priestorov

Naše portfólio

Komplexné riešenia podporujúce Industry 4.0

Výroba 4.0, Logistika 4.0, Údržba 4.0, Ľudské zdroje 4.0 a iné 4.0…

Zavádzanie technických inovatívnych riešení do praxe

Komplexné aj parciálne riešenia
SMART zariadenia a pomôcky (IoT, Senzoring, Gloves, Cam..)
Výrobné zariadenia, robotické pracoviská
Lokálny pozičný systém pre interné monitorovanie zdrojov
Automatizované logistické prostriedky a systémy

Vzdelávanie a podpora pre riadenie zmien

Hard / Soft skills odborné školenia
Zážitkové vzdelávanie – outdoor, indoor
Programy pre budovanie Lean kultúry
Koučing

Budovanie dlhodobej stratégie a vízie

Spracovanie strategických štúdií
Leasing interim manažérov
Vizualizácie riešení
Benchmark

Simulácie, data mining, konektivita

Procesné simulácie
Parametrické modely
Individualizované dashboardy
Dynamické overenie na základe online údajov

Projektovanie pracovísk a výrobných systémov

Komplexná dodávka výrobného systému na kľúč

Návrh výrobných a skladovacích priestorov

Návrh administratívnych priestorov