Pre koho je určený Training in the Factory?

 • Pre tých, ktorí chcú prakticky implementovať zmeny v reálnom podniku, s
  reálnymi procesmi vo veľmi krátkom čase
 • Pre tých, ktorí chcú overiť, porovnať, zdieľať, vymeniť svoje postupy
  zlepšovania pri praktickom zadaní v rámci tímu a vyriešiť definovaný problém
 • Pre tých, ktorí chcú zaviesť zmenu a nevedia kde, ako a s čím začať
 • Pre tých, ktorí chcú poznať postup zavádzania nástroja
 • Pre tých, kotí chcú získať praktickú skúsenosť na reálnom príklade

O čom je Training in the Factory?

Sériu tréningov – Training in the Factory sme postavili na netradičnej forme – za jeden deň namotivovať členov
tímu tak, aby navrhli a čiastočne aj zrealizovali zmeny pomocou vybraných Lean nástrojov. Tým, že nám naši
partneri umožnili prístup k reálnym pracoviskám a definovali ciele, ktoré potrebujeme dosiahnuť, je na jednej
strane vytvorená určitá stresová situácia – za krátky čas nutné navrhnúť, niektoré návrhy aj zrealizovať, na druhej
strane – snaha maximálne využiť všetky doteraz získané vedomosti a zručnosti na dosiahnutie čo možno
najlepšieho výsledku. Aby takéto tvrdé ciele boli naplnené, je nutné zapojenie všetkých strán. Účastníkov, ktorí
budú musieť zdieľať svoje znalosti a zručnosti ale aj zamestnancov spoločnosti kde sa realizuje tréning, ktorí sa
budú musieť podeliť o všetky dostupné údaje k procesom a sprístupniť možno aj to čo sa inokedy nezverejňuje. A
samozrejme trénera, ktorý musí mať obrovské skúsenosti, aby zladil očakávania všetkých strán a usmernil tím
počas riešenia úloh. Takto zostavený tím musí vo veľmi krátkom čase získať a spracovať údaje tak, aby dokázal zrealizovať zmenu v súlade s PDCA. Toto všetko umožní vytvoriť vlastný „beanchmark“ na lean techniky, nástroje
a postupy, ktoré používame dennodenne vo svojej práci s tými, ktoré používajú ostatní účastníci.

Prečívajte si viac o Training in the Factory na blogu.

Čo získa účastník Training in the Factory?

 • Praktickú skúsenosť s implementáciou vybraného nástroja, ktorú zužitkuje pri implementácii vo vlastnom podniku
 • Tréningové materiály, ktoré môže aplikovať vo svojej práci
 • Skúsenosť s novým druhom výroby a jej procesmi, s fungovaním inej spoločnosti
 • Externý pohľad na svoje návrhy, zaužívané postupy
 • Benchmark vlastných procesov
 • Kontakty, ktoré môže využiť pri hľadaní riešenia ďalších, iných pracovných problémov

Najbližší Training in the Factory

Téma: Manažment pracovísk 5S

Registráciu uzatvárame 26.2.2021

Priebeh:

Celý tréning je zameraný hlavne na praktickú realizáciu, avšak v prvých častiach je nutné zladenie pojmov, vysvetlenie metodického postupu a prípravu účastníkov, aby bol dosiahnutý požadovaný efekt. Samozrejme je nutné zapojenie aj pracovníkov priamo zo spoločnosti kde je tréning realizovaný. Majú predsa najviac informácii a vedia tak povedať čo všetko už realizovali, aké sú prepojenia na celé prostredie spoločnosti a mnoho ďalších informácii potrebných pre zlepšenie. Nemenej dôležitá, ale aj podnetná je časť s manažmentom spoločnosti. V nej sa dá diskutovať o širších súvislostiach, podnetoch, ale aj dôvodoch rozhodnutia. Všetky tieto časti dávajú podnet na vytvorenie nových partnerstiev, zdieľanie vedomostí, zručností a potenciálnu spoluprácu.
Časť Trvanie Manažment spoločnosti, v ktorej sa koná tréning Účastníci Vybraní zamestnanci spoločnosti, v ktorej sa koná tréning
Predstavenie spoločnosti a vysvetlenie výberu témy 5% Aktívna účasť 0 0
Odborná príprava a zladenie pojmov 5% 0 100% 25%
Simulovaný príklad na zladenie zručností 10% 0 100% 25%
Zadanie a stanovenie cieľov 5% 0 100% Aktívna účasť
Reálna aplikácia na vybraných pracoviskách 60% 0 100% Aktívna účasť
Príprava záverečnej prezentácie pre manažment spoločnosti 5% 0 100% Aktívna účasť
Záverečná prezentácia, zhodnotenie prínosov, diskusia s manažmentom 10% Aktívna účasť 100% Aktívna účasť

Typy tréningov Training in the Factory

Training in the Factory aj vo vašej spoločnosti

Máte záujem o praktický otvorený tréning vo vašej spoločnosti?

Neváhajte nás kontaktovať.

Radi vám vysvetlíme priebeh, benefity aj rozsah spolupráce a odpovieme na všetky vaše otázky.

Najbližší Training in the Factory

Zúčastnite sa praktického otvoreného tréningu na tému 

Manažment pracovísk 5S

realizovaného 2.3.2021 v spoločnosti

Počet účastníkov je limitovanýRegistrácia účastníkov bude realizovaná podľa poradia, potvrdená bude emailom.

Registráciu uzatvárame 26.2.2021

Kalendár Training in the Factory

FAQ:

Nie, nie je to potrebné. Tréning je navrhnutý komplexne a to tak, aby bol prínosom pre všetkých účastníkov – pre nováčikov v danej téme, ale aj pre tých, ktorí už istú skúsenosť s témou majú.

Samozrejme, tréning je pripravený tak, aby v ňom bol priestor pre vzájomnú diskusiu. V rámci tréningu môžete konzultovať skúsenosti, prekážky, postrehy, s ktorými sa stretávate spolu s ostatnými účastníkmi, zástupcami spoločnosti, v ktorej sa tréning realizuje a samozrejme aj s trénerom.

Áno samozrejme. V prípade záujmu nás kontaktujte a spoločne zadefinujeme tému tréningu, priebeh,  termín a ostatné potrebné náležitosti.

Chceme zachovať názorovú aj skúsenostnú rôznorodosť v rámci tréningu, preto je maximálny počet účastníkov z jednej spoločnosti limitovaný. Kontaktujte nás a overte si počet.

Áno je to možné, preto sa v prípade záujmu s nami spojte.

Po absolvovaní tréningu dostane každý účastník osvedčenie o absolvovaní. Pre získanie certifikátu prebieha proces, v ktorom účastník musí reálne potvrdiť fyzickú realizáciu vo svojom podniku. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Áno. Ponúkame aj možnosť balíka Training in the Factory, v rámci ktorého sa môžete prihlásiť na všetky pripravované tréningy. Cenu takéhoto balíka vám zašleme na vyžiadanie.

V prípade, že sa z nejakého dôvodu nebudete môcť tréningu zúčastniť, máte možnosť si vybrať účasť na niektorom z iných adekvátnych tréningov, ktoré si vzájomne odsúhlasíme.

Vzhľadom na vysokú mieru praktických aktivít priamo na „Gembe“, tréningy nie sú určené pre konzultačné a vzdelávacie spoločnosti.

Nie, je to nutné. Ochranné pomôcky dokážeme zabezpečiť - pre každú spoločnosť platia vlastné predpisy. Na druhej strane, väčšina z nich sa opakuje - bezpečnostná obuv, okuliare. Preto ak uprednostňujete vlastné, stačí si ich priniesť. O všetkých ostatných vás budeme vopred informovať. 

Kontaktný formulár

Ďakujeme za váš záujem kontaktovať nás. Budeme sa snažiť na vaše otázky, podnety odpovedať v čo najkratšom čase. Zvyčajte odpovedáme do 24 hodín.