• Pre tých, ktorí chcú prakticky implementovať zmeny v reálnom podniku, s
  reálnymi procesmi vo veľmi krátkom čase
 • Pre tých, ktorí chcú overiť, porovnať, zdieľať, vymeniť svoje postupy
  zlepšovania pri praktickom zadaní v rámci tímu a vyriešiť definovaný problém
 • Pre tých, ktorí chcú zaviesť zmenu a nevedia kde, ako a s čím začať
 • Pre tých, ktorí chcú poznať postup zavádzania nástroja
 • Pre tých, kotí chcú získať praktickú skúsenosť na reálnom príklade

Sériu tréningov – Training in the Factory sme postavili na netradičnej forme – za jeden deň namotivovať členov
tímu tak, aby navrhli a čiastočne aj zrealizovali zmeny pomocou vybraných Lean nástrojov. Tým, že nám naši
partneri umožnili prístup k reálnym pracoviskám a definovali ciele, ktoré potrebujeme dosiahnuť, je na jednej
strane vytvorená určitá stresová situácia – za krátky čas nutné navrhnúť, niektoré návrhy aj zrealizovať, na druhej
strane – snaha maximálne využiť všetky doteraz získané vedomosti a zručnosti na dosiahnutie čo možno
najlepšieho výsledku. Aby takéto tvrdé ciele boli naplnené, je nutné zapojenie všetkých strán. Účastníkov, ktorí
budú musieť zdieľať svoje znalosti a zručnosti ale aj zamestnancov spoločnosti kde sa realizuje tréning, ktorí sa
budú musieť podeliť o všetky dostupné údaje k procesom a sprístupniť možno aj to čo sa inokedy nezverejňuje. A
samozrejme trénera, ktorý musí mať obrovské skúsenosti, aby zladil očakávania všetkých strán a usmernil tím
počas riešenia úloh. Takto zostavený tím musí vo veľmi krátkom čase získať a spracovať údaje tak, aby dokázal zrealizovať zmenu v súlade s PDCA. Toto všetko umožní vytvoriť vlastný “beanchmark” na lean techniky, nástroje
a postupy, ktoré používame dennodenne vo svojej práci s tými, ktoré používajú ostatní účastníci.

Prečívajte si viac o Training in the Factory na blogu.

 • Praktickú skúsenosť s implementáciou vybraného nástroja, ktorú zužitkuje pri implementácii vo vlastnom podniku
 • Tréningové materiály, ktoré môže aplikovať vo svojej práci
 • Skúsenosť s novým druhom výroby a jej procesmi, s fungovaním inej spoločnosti
 • Externý pohľad na svoje návrhy, zaužívané postupy
 • Benchmark vlastných procesov
 • Kontakty, ktoré môže využiť pri hľadaní riešenia ďalších, iných pracovných problémov

Téma: Manažment pracovísk 5S

Registráciu uzatvárame 26.2.2021

Priebeh:

Celý tréning je zameraný hlavne na praktickú realizáciu, avšak v prvých častiach je nutné zladenie pojmov, vysvetlenie metodického postupu a prípravu účastníkov, aby bol dosiahnutý požadovaný efekt. Samozrejme je nutné zapojenie aj pracovníkov priamo zo spoločnosti kde je tréning realizovaný. Majú predsa najviac informácii a vedia tak povedať čo všetko už realizovali, aké sú prepojenia na celé prostredie spoločnosti a mnoho ďalších informácii potrebných pre zlepšenie. Nemenej dôležitá, ale aj podnetná je časť s manažmentom spoločnosti. V nej sa dá diskutovať o širších súvislostiach, podnetoch, ale aj dôvodoch rozhodnutia. Všetky tieto časti dávajú podnet na vytvorenie nových partnerstiev, zdieľanie vedomostí, zručností a potenciálnu spoluprácu.

Máte záujem o praktický otvorený tréning vo vašej spoločnosti?

Neváhajte nás kontaktovať.

Radi vám vysvetlíme priebeh, benefity aj rozsah spolupráce a odpovieme na všetky vaše otázky.

Zúčastnite sa praktického otvoreného tréningu na tému 

Manažment pracovísk 5S

realizovaného 2.3.2021 v spoločnosti

Počet účastníkov je limitovanýRegistrácia účastníkov bude realizovaná podľa poradia, potvrdená bude emailom.

Registráciu uzatvárame 26.2.2021

FAQ:

Ďakujeme za váš záujem kontaktovať nás. Budeme sa snažiť na vaše otázky, podnety odpovedať v čo najkratšom čase. Zvyčajte odpovedáme do 24 hodín.