Väčšina z nás sa už stretla so situáciou, kedy na pozícii manažéra bolo potrebné spraviť rozhodnutia vyžadujúce zlepšenie. Pri výbere správneho rozhodnutia musíme zvážiť množstvo rozličných faktorov, ktoré v konečnej miere toto rozhodnutie ovplyvňujú.

Vo výrobe je to napríklad kvalita, zoraďovanie, veľkosť dávky atď. a v administratíve napríklad trvanie procesov a spoľahlivosť procesov. Simulácia umožňuje robiť rozhodnutia na základe faktov, overenia viacerých možností, vyskúšania si dopadov pri zmene rôznych vstupných veličín, a tak vybrať to správne.

Klasický Excel väčšinou ráta so statickými veličinami a je takmer nemožné v ňom zadať všetky stavy a prepojenia, ktoré by reflektovali na vzniknutú situáciu. Preto radšej vyhľadávame spôsob zjednodušenia vstupov, vytváranie takzvaných „black boxov“, ktoré na jednej strane výpočet zjednodušujú, no na druhej strane zvyšujú aj nepresnosť výpočtu.

Ako to funguje

Simulačné modely pracujú s rôznymi výrobnými parametrami a tak ľahko umožňujú vyskúšať si ich prepojenie na celý výrobný systém alebo jeho časť. Potom je jednoduchšie určiť napríklad maximálny prietok výrobkov celým výrobným systémom – efektívnosť výrobného systému alebo jeho časti, resp. čo tento prietok najviac ovplyvňuje. Takto dokážeme overiť, či bude náš výrobný systém schopný napĺňať požiadavky zákazníka v požadovanom čase, kvalite, množstve atď.

Zvyčajne platí, čím presnejší simulačný model sa zostaví, tým sú aj výsledky presnejšie. Moderné simulačné nástroje však umožňujú zostaviť aj tzv. parametrické modely, vďaka ktorým nie je z hľadiska užívateľa potrebné odborne ovládať proces simulovania, ale jednoducho iba zadať hodnoty, ktoré ho najviac zaujímajú.

Prostredníctvom prehľadnej tabuľky a jednoduchého zadania zmeny vstupných údajov, je možné simulovať aj zmenu základných výrobných parametrov a ich dopad na celkový systém.

Príklady použitia simulácie

  • Sledovanie dynamického vývoja zásob – kde vznikajú, pri akých situáciách jednotlivých zmien, výrobných prostriedkov, overenie efektívnosti naopak chýbajú.
  • Vplyv výrobných dávok a produktového mixu na vyrobené množstvo, využitie prostriedkov.
  • Analýzu priebežných dôb pri rôznom produktovom mixe, dostupnej kapacite zdrojov, spoľahlivosti zdrojov – rýchlosť, akou sme schopní vyrobiť požadované množstvo.
  • Správna alokácia zdrojov – ľudia, stroje, obslužná technika, atď.
  • Vplyv zoraďovania na výrobu – rôzna frekvencia a trvanie.
  • Preverenie dopravných ciest – intenzita materiálových tokov.

Hlavné prínosy

Overenie budúceho stavu a očakávaní

Vplyv procesu zlepšovania, novej stratégie spoločnosti, zvýšenia požiadaviek zákazníka, úprava technológií...

Zbavenie sa komplikovaných výpočtov

Komplexné výsledky dosiahneme presnejšie a rýchlejšie

Prehľadná vizualizácia zmeny

Jednoduchšie pochopiteľné zmeny/dopady v širšom kontexte Možnosť vopred ovplyvniť výrobné náklady – simulovať efektívnosť jednotlivých zmien, výrobných prostriedkov, overenie efektívnosti zásob atď.

Riešenia pre vás

Vypracovanie simulačného modelu a analýza výsledkov simulácie

Výhodou takejto spolupráce je, že náš pracovník zostaví nezávisle simulačný model, ktorý bude odrážať požadovanú presnosť

Vypracovanie parametrického modelu

Výhodou tejto spolupráce je, že klient nemusí vlastniť drahý simulačný software a pracne pripraviť simulačný model, ale naša spoločnosť pripraví vstup vo forme tabuľky, do ktorej je možné zapisovať požadované vlastnosti

Profesionálny outsourcing

Vytvorenie simulačného modelu našimi simuláciami Na základe požiadavky zákazníka vie byť outsorcovaný náš pracovník, ktorý môže byť vedený priamo zákazníkom k požadovanému výsledku

Naša ponuka

Vypracovanie simulačného modelu a analýza výsledkov simulácie

Výhodou takejto spolupráce je, že náš pracovník zostaví nezávisle simulačný model, ktorý bude odrážať požadovanú presnosť

Vypracovanie parametrického modelu

Výhodou tejto spolupráce je, že klient nemusí vlastniť drahý simulačný software a pracne pripraviť simulačný model, ale naša spoločnosť pripraví vstup vo forme tabuľky, do ktorej je možné zapisovať požadované vlastnosti

Profesionálny outsourcing

Vytvorenie simulačného modelu našimi simuláciami Na základe požiadavky zákazníka vie byť outsorcovaný náš pracovník, ktorý môže byť vedený priamo zákazníkom k požadovanému výsledku