Vyvažovanie liniek pomocou softvérovej podpory

Vyvažovanie linky zahŕňa organizáciu výroby do takej miery aby bol minimalizovaný čas potrebný pre dokončenie výrobného procesu s ohľadom na takt time linky.

Takt time je rýchlosť, ktorou sa musia vyrábať diely alebo produkty aby bola splnená požiadavka zákazníkov.“

Ak sa výrobný čas pre danú výrobnú linku rovná presne času taktu, potom je linka dokonale vyvážená. V opačnom prípade by sa činnosti na jednotlivých pracovných pozíciách mali prerozdeliť alebo preusporiadať, aby sa odstránili úzke miesta alebo nepotrebná kapacita vzhľadom na takt time. Inými slovami, množstvo pracovníkov a strojov priradených ku každej pracovnej pozícii v linke by malo byť vyvážené, aby sa dosiahla optimálna rýchlosť výroby.

Sprievodný efekt vyvažovania liniek

1. Redukcia plytvania – čakanie

Čakanie je jedným z 8 strát  štíhlej výroby. Vzťahuje sa na akúkoľvek dobu nečinnosti, ktorá nastane keď operácie nie sú úplne synchronizované. Napríklad plytvanie čakaním nastáva. keď operátori čakajú na materiál alebo na to, kým niekto iný dokončí svoju pracovnú činnosť.

Vyvažovanie linky zabezpečuje, že všetci operátori a stroje spolupracujú vyváženým spôsobom. Žiadna obsluha ani stroj by nemali byť nadmerne zaťažované alebo nečinné.

2. Redukcia plytvania – zásoby

Ďalším druhom strát sú zásoby.  Predstavujú prebytok materiálu, nedokončenej výroby (nedokončených výrobkov) alebo hotových výrobkov.

Vyvažovanie linky štandardizuje výrobu čo znamená, že je oveľa jednoduchšie vyhnúť sa hromadeniu alebo prebytočným zásobám. Znížením doby nečinnosti zabezpečuje vyváženie linky minimálnu prebiehajúcu prácu. A napokon tým, že sa výrobný čas približuje k času takt, zaručuje včasné dodanie.

3. Jednoduchšia reakcia pri zmenách výrobných požiadaviek

Vyvažovanie linky znižuje odchýlky v rámci výrobnej linky. Vyvážená výrobná linka je dostatočne stabilná a flexibilná, aby sa prispôsobila zmenám.

Napríklad, ak sa zmení dopyt zákazníka – čo znamená, že sa zmení čas – operácie sa dajú rýchlo preorganizovať. Dôsledky zmien vnesených do vyváženej výrobnej linky sú predvídateľné. Je teda oveľa jednoduchšie upraviť linku tak, aby sa prispôsobila novej rýchlosť výroby.

4. Zníženie výrobných nákladov

Správne vyváženie linky vedie k pracovníkom a strojom, ktorí pracujú plne synchronizovaným spôsobom. Za nečinnosť sa žiadnemu operátorovi neplatí. Všetky stroje sú využívané v maximálnej miere. Inými slovami, pracovná sila a kapacita strojov sú maximalizované. Takáto efektivita procesu predstavuje nižšie náklady a vyšší zisk.

Softvérová podpora AVIX 

V AVIX Resource Balance je možné jednotlivé pracovné činnosti vyvažovať medzi jednotlivými pracovnými pozíciami a rovnako medzi operátormi.

Modul AVIX Resource Balance umožňuje spracovávať  viacero operácií operátorov naraz a je možné ho tiež použiť k analýze pracovísk v  závislosti človeka a stroja.

AVIX vizualizuje (graficky a číselne) straty spôsobené nevyváženými operáciami v rámci linky.
Finálnym výstupom je vyvážená linka so znížením strát s možnosťou priameho vygenerovania pracovnej inštrukcie.

Ukážka prostredia AVIX Resource Balance

TOTE JE AVIX RESOURCE BALANCE

– Vytváranie štandardizovaných pracovných inštrukcií
– Práce s niekoľkými variantmi naraz
– Zobrazenie vplyvu výrobného plánu pri vyvažovaní linky
– Identifikácia a redukcia strát spôsobených nevhodným vyvážením linky
– Zvýšenie výkonu linky optimalizáciou procesného toku
– Simulácia budúceho vyváženia v priebehu návrhov nových výrobných liniek
– Plánovanie výroby pre nový produkt alebo jeho variantu
– Vylepšenie layoutu existujúcich liniek

Ukážka prostredia AVIX Resource Balance

Ukážka prostredia AVIX Resource Balance – výstupy

Pracujte s aktuálnym dátami

Modul AVIX Resource Balance využíva analýzu vytvorenú v module AVIX Method. Výrobné linky je možné simulovať so všetkými možnými dátami tak, aby sa dali vyvažovať rýchlym a jednoduchým spôsobom. Vďaka vzájomnému prepojeniu sú dáta aktualizované vo všetkých AVIX moduloch v reálnom čase – tým pádom budete mať vždy aktuálne dáta pre efektívnu analýzu.

Prehľadné riadenie produktových variantov

Spoločnosti bez väčšieho množstva variantov výrobkov sú vzácne! Použitím modulu AVIX Resource Balance môžete na prácu s viacerými variantmi používať logické pravidlá. Vďaka tomu ľahko uvidíte, ako rôzne produktové varianty ovplyvnia pracovnú záťaž na jednotlivých pracoviskách v kompletnom výrobnom procese. Tiež ľahko (vizuálne) zistíte, ako rozdielny výrobný mix ovplyvňuje vyváženie vašich liniek.

Maximálna kontrola vo vašich rukách

Počas používania modulu AVIX Resource Balance budete mať plnú kontrolu nad jednotlivými pracovnými úkonmi, súčiastkami a nástrojmi. Akonáhle presuniete pracovný úkon na inú pozíciu, zároveň sa presunú všetky súvisiace dáta, ktoré boli s úkonom spojené. Po vytvorení nového vyváženia linky sú informácie o vykonávaných úkonoch, pracovných inštrukciách a použitých súčiastkach a nástrojoch aktualizované pre všetky dotknuté pracoviská.

Bezplatná konzultácia k aktuálnosti vášho layoutu so stanovením ďalších krokov na zlepšenie!

Využite príležitosť získať komplexný pohľad na organizáciu toku ľudí, materiálov, strojov a nástrojov vo vašom pracovnom prostredí. Konzultácia je navrhnutá tak, aby vám poskytla detailný pohľad na efektívnosť vášho súčasného layoutu a identifikovala oblasti, v ktorých môže dôjsť k vylepšeniam.  

Rezervujte si svoju bezplatnú konzultáciu prostredníctvom kontaktného formulára a do kolónky správa uveďte “bezplatná konzultácia – layout“.

Pre viac informácií nás kontaktujte:
·        e-mailom: info@innovation.sk
·        alebo telefonicky: +421 911 770 260

Tím iGrow