Efektívny spôsob privolávania logistov 

Mobilný privolávací systém je komplexný nástroj podporujúci správne fungovanie vašej spoločnosti, určený pre rýchle a bezproblémové privolávanie zamestnancov, odkiaľkoľvek na pracovisku z ktoréhokoľvek oddelenia v rámci spoločnosti. A teda daný systém je pripravený pokryť potreby privolať zamestnancov (kvalitár, pracovník VZV, údržbár, procesný inžinier,….) zo všetkých oddelení. 

Ukážka Admin prostredia privolávača 

Je to vynikajúce riešenie pre problémy súvisiace s prestojmi vo výrobe, minimalizuje oneskorenia vyplývajúce z dlhého toku informácií, ako aj problémy súvisiace s kontrolou kvality – vylepšuje ju rôznymi výstupmi.  

Ukážka Admin prostredia privolávača
Ukážka prostredia pre operátora

Ak sa vo vašej spoločnosti pokazí stroj alebo sa vám jednoducho minie materiál – stačí jedno kliknutie, aby ste o tom informovali zodpovedných ľudí. 

Privolávací systém je možné nasadiť ako vo veľkej výrobnej spoločnosti, tak aj v skladoch a na obslužných pracoviskách 

Kľúčové vlastnosti

Pohodlie – tablet s nainštalovaným systémom je možné umiestniť pri výrobnej linke, priamo na vysokozdvižný vozík, do skladu,… Jedným kliknutím umožňuje odosielať príslušné požiadavky konkrétnej osobe (pracovnej pozícií) prípade vybranej skupine, ktorá má riešenie danej požiadavky vo svojej kompetencii. 

Komunikácia –privolávací systém zlepšuje tok informácií a čas odozvy služieb. Bez ohľadu na zvolenú formu privolania (mobil, tablet, PC) okamžite informuje príslušné osoby, okrem iného o poruchách strojov, odstávkach, nedostatku materiálu alebo problémoch s kvalitou. 

Flexibilita – možnosť používania systému na tabletoch, smartfónoch, PC znamená, že ho môžu využívať nielen zamestnanci výroby či skladu ale aj manažment, ktorý má navyše môže prezerať  reporty a prezerať si stav požiadaviek / úloh v reálnom čase . 

Úspora – vďaka reportom umožňuje optimalizáciu výrobných a logistických procesov vo vašej spoločnosti. To vám umožní ušetriť čas aj výdavky vyplývajúce z doterajších meškaní. 

Privolávací systém je možné využiť v mnohých oblastiach vašej spoločnosti. 

Ide o všestranný nástroj, ktorého funkcie možno ľahko prispôsobiť aktuálnym potrebám vašej spoločnosti. Perfektne funguje v takých oblastiach spoločnosti ako je logistika, výroba a údržba strojov a zariadení 

Príklady situácií, v ktorých má privolávací systém najväčšie využitie

Logistika – keď operátor na výrobnej linke vygeneruje požiadavku na prinesenie materiálu, v systéme sa táto požiadavka zobrazí vybranej skupine zodpovedných pracovníkov VZV. Pracovník VZV , ktorý je dostupný si danú úlohu prevezme a prinesie materiál na požadovanú linku.  

Výroba a údržba – systém pomáha rýchlo reagovať v prípade poruchy niektorého zo strojov, či zariadení. Po zadaní problému sa požiadavka automatický zobrazí na príslušnom oddelením s automatickým sledovaním času reakcie na požiadavku ako aj času vyriešenia daného problému. 

Kontrola kvality – umožňuje presné vykazovanie doby odozvy na upozornenie, riešenie problémov, ako aj údaje týkajúce sa konkrétneho zamestnanca. Vďaka denným a periodickým reportom umožňuje identifikáciu problémov v procese = reakcia prípadnej potreby (rozšírenia, zúženia) zdrojov na základe reálnych údajov 

Ukážka vyhodnotenia údajov z privolávača 

Bezplatná konzultácia k aktuálnosti vášho layoutu so stanovením ďalších krokov na zlepšenie!

Využite príležitosť získať komplexný pohľad na organizáciu toku ľudí, materiálov, strojov a nástrojov vo vašom pracovnom prostredí. Konzultácia je navrhnutá tak, aby vám poskytla detailný pohľad na efektívnosť vášho súčasného layoutu a identifikovala oblasti, v ktorých môže dôjsť k vylepšeniam.  

Rezervujte si svoju bezplatnú konzultáciu prostredníctvom kontaktného formulára a do kolónky správa uveďte “bezplatná konzultácia – layout“.

Pre viac informácií nás kontaktujte:
·        e-mailom: info@innovation.sk
·        alebo telefonicky: +421 911 770 260

Tím iGrow