Manažment pracovísk 5S v PPS Group

Praktické otvorené tréningy sú veľkým prísnom pre všetky zúčastnené strany. Spoločnosť, ktorá otvorí svoje brány získa externý pohľad na vybraný problém a v konečnom dôsledku tiež návrhy nápravných opatrení. Účastníci sa naučia resp. si potvrdia vedomosti k vybranej téme a majú možnosť diskutovať s odborníkmi z praxe z iných podnikov. A to všetko realizujeme prakticky – priamo na Gembe.

Tentokrát nám dvere otvorila spoločnosť PPS Group, za čo zástupcom spoločnosti patrí naše poďakovanie. Zamerali sme sa v nej na manažment pracovísk prostredníctvom metodiky 5S. Členitá účasť odborníkov z praxe – celkom z troch ďalších podnikov – bola zárukou zaujímavého tréningového dňa plného výmeny skúseností počas diskusií.

V rámci odbornej časti sme spolu s účastníkmi prešli postupom zavádzania jednotlivých S na pracovisku, ich významu a dopadu na fungovanie pracoviska. Následne sme si spoločne preverili pochopenie 5S počas simulačnej hry. Hra bola prípravou na praktickú časť priamo vo výrobe.

Začali sme od konca – 5.S – kontrolou. Aktuálny stav na vybraných pracoviskách sme preverili za pomoci digitalizácie. Využili sme elektronický dotazník vytvorený v aplikácii iForms, vďaka ktorému sme dokázali auditovať pracovisko. Výsledky auditu, spoločne s fotkami boli dostupné v interaktívnom dashboarde do niekoľkých minút.

Problémy identifikované na jednotlivých pracoviskách sa často týkali najmä 1. a 2. S. V nadväznosti na to sme sa vrátili na gembu a pomocoučervených kartičiek (5S red tag) označili materiál, zariadenie, náradie, ktoré na pracovisku boli nadbytočné, zbytočné, nefunkčné a pod. Ostatné nápravné opatrenia boli v závere tréningového dňa spísané do akčných plánov nápravných opatrení a odprezentované zástupcom spoločnosti PPS Group.

Znovu sme sa stretli za účelom zdieľania skúseností a znalostí. Veríme, že sme naplnili očakávania všetkých účastníkov a pomohli spoločnosti PPS Group pri zavádzaní 5S na pracoviskách.

Prečítajte si viac o Training in the Factory

Pripravujeme:

Pridajte Komentár