Ako postupovať pri návrhu automatizovaného logistického procesu?

AGV zariadenia (Automated Guided Vehicles) slúžia na transport tovaru (tovar = materiál, dielec, nástroj, prístroj a pod.) z miesta naloženia na
miesto použitia. AGV je autonómne bezobslužné zariadenie, čiže nepotrebuje k svojej prevádzke operátora. Na strane druhej, AGV proces resp.
automatizovaný logistický systém má určité špecifiká, ktoré je potrebné pri projektovaní takého riešenia zohľadniť

Čo je potrebné si ujasniť predtým ako sa vôbec do projektu automatizácie logistiky pustíte?

Napriek tomu, že proces poznáte, možno ho vidíte každý deň v práci, nemusí to byť postačujúce. Priam nevyhnutné je poznať proces cez čísla, fakty a ďalšie reálne podložené údaje.

Analýzou procesu je možné zistiť či sa v procese nachádzajú plytvania, variabilita, nepravidelnosť, odchýlky, operatívne rozhodnutia, časté zmeny a pod. Variabilita je veľkým nepriateľom automatizácie a dokáže ju výrazne predražiť. Stále treba mať na pamäti, že automatizácia je spojená s určitými nákladmi, takže ak automatizujete plytvanie, náklady s ním spojené stále ostanú.

Viac informácií o projektovaní výrobných a logistických systémoch sa môžete dozvedieť na nasledujúcom odkaze:

Kalkulačka nákladov logistických procesov

Zistite, aké sú vaše náklady na manuálny logistický proces. Na vašu emailovú adresu vám pošleme kalkulačku nákladov. V rámci kalkulačky je návod na vypĺňanie ako aj vzorový výpočet. 

Ako postupovať pri návrhu automatizovaného procesu?

AGV technika sa neustále vyvíja a súčasné portfólio riešení poskytuje široké spektrum možností. Pri samotnom výbere AGV je potrebné zohľadniť viacero hľadísk avšak treba vyriešiť aj podporné technické riešenia:

Popis materiálových tokov

Aké tovary sa budú prevážať, odkiaľ a kam sa budú tovary prevážať, ako často, aké sú prepravné vzdialenosti a pod.

Popis informačných tokov

Systém vysielania AGV príp. systém privolávania AGV, systém nabíjania AGV, systém preventívnej údržby AGV, atď.

Popis systému riadenia

Ako sa majú správať automatizované logistické prostriedky, spôsob tvorby transportných úloh, určovanie priorít úloh.

Výber vhodnej AGV techniky

AGV technika sa neustále vyvíja a súčasné portfólio riešení poskytuje široké spektrum možností. Pri samotnom výbere AGV je potrebné zohľadniť viacero hľadísk, avšak treba vyriešiť aj podporné technické riešenia.

Aký typ AGV

Z pohľadu nosnosti, z pohľadu spôsobu prenášania bremena, z pohľadu smeru pohybu.

Aký systém navigácie

Pásková navigácia, QR kód inerciálna navigácia , laserová navigácia.

Aký systém nabíjania

Manuálne nabíjanie, automatické nabíjanie, miesto a čas nabíjania.

Čo je dobré urobiť pred samotným nákupom techniky?​

Môže sa javiť, že už máte všetko jasné a nič nebráni samotnému nákupu. Investícia do automatizácie logistického procesu býva zvyčajne významná. Preto je potrebné mať čo najväčšiu istotu, či a kedy sa táto investícia vráti. K výpočtu bude potrebovať vedieť, čo automatizáciou logistiky dosiahnete. Aký bude výrobný výkon? Ako bude využitie AGV? Koľko AGV budete potrebovať? 

Na zodpovedanie týchto otázok je výhodné vytvoriť počítačový simulačný model a zrealizovať počítačovú simuláciu pre rôzne simulačné experimenty. Následnou optimalizáciou je možné navrhnúť vysoko kvalitné AGV riešenie.

Ako vybrať správny typ AGV?

Problematika automatizovanej logistiky je komplexná a aj technické riešenie AGV môže byť rôzne. Taktiež prevádzkové podmienky môžu byť špecifické pre rôzne závody a aj prevážané materiály môžu byť rôznych tvarov, hmotností, môžu byť umiestnené v rôznych prepravkách a pod. Na to aký typ AGV je vhodný pre vaše prevádzkové podmienky sa dá pozrieť rôznymi pohľadmi.

Výber AGV podľa nosnosti do 500 kg

Uvedené limity treba považovať iba za orientačné, môžu sa prípad od prípadu líšiť, zvyčajne sú to ľahšie a menšie bremená.

AGV s možnosťou prenášanie bremena na tele vozidla, možnosť 360 rotácie pre úzke uličky

AGV s dvoma stanicami, výmena plnej a prázdnej prepravky v jednom kroku

AGV s dvoma stanicami, výmena plnej a prázdnej prepravky v jednom kroku

Výber AGV podľa nosnosti do 1200 kg

AGV tunelový resp. podbiehací model, bremeno umiestnené v transportnom vozíku

AGV tunelový, pohyb obojsmerný, s výškou len 290 mm

AGV s možnosťou ťahania ale aj prenášania bremena na tele vozidla

AGV s možnosťou ťahania ale aj prenášania bremena na tele vozidla

AGV ktorého súčasťou je aj valčekový dopravník

AGV ktorého súčasťou je aj valčekový dopravník

Výber AGV podľa nosnosti nad 1200 kg

AGV s využitím do skladov s nosnosťou 2000 kg, ukladanie do regálov

AGV pre montážne operácie, špeciálna úprava s možnosťou rôznych plošín a doplnkových funkcií

AGV pre montážne operácie, špeciálna úprava s možnosťou rôznych plošín a doplnkových funkcií

AGV ťahač s ťahaným vozíkom až do hmotnosti 4500 Kg

AGV ťahač s ťahaným vozíkom až do hmotnosti 4500 kg

Podľa spôsobu prenášania bremena

 • Tunelové / podbiehacie – AGV zvyčajne vojde pod vozík na ktorom je bremeno, následne sa vytvorí spojenie AGV a
  vozíka a môže byť zrealizovaný presun
 • Nosné na tele ťahača– na AGV je zvyčajne časť dopravníka, po ktorom sa na AGV presunie bremeno, ktoré je následne
  prevezené na inú pozíciu.
 • Nosné na vidliciach – je to obdoba vysokozdvižného vozíka resp. manipulačného vozíka avšak so samostatnou
  navigáciou a riadením
 • Ťahacie AGV – bremeno je umiestnené na samostatnom ťahanom vozíku
AGV s možnosťou ťahať ale aj prenášať bremeno na ložnej ploche

Ťažné AGV

AGV s možnosťou ťahať bremeno umiestnené na samostatnom ťahanom vozíku

Nosné na vidliciach

AGV typ manipulačný vozík, vhodné na prenášanie paliet, gitterboxov

AGV s valčekovým dopravníkom, automatizované prekladanie bremena

Nosné na tele ťahača

AGV s valčekovým dopravníkom, automatizované prekladanie bremena

AGV s možnosťou prenášať bremeno na ložnej ploche

Nosné na tele ťahača

AGV so zdvíhacou plošinou, automatizované prekladanie bremena

AGV typ vysokozdvižný vozík, prenášanie bremena na vidliciach

Nosné na vidliciach

AGV typ vysokozdvižný vozík, možnosť ukladania do regálov, stohovanie

AGV tunelový resp. podbiehací model, bremeno umiestnené v transportnom vozíku

Tunelové AGV

Tunelový resp. podbiehací model, bremeno umiestnené v transportnom vozíku

Výber AGV podľa smeru pohybu

Dá sa tvrdiť, že čím viac pohybov, tým viac možností avšak aj vyššia cena riešenia

AGV s možnosťou jednosmerného pohybu

Výhodné riešenie hlavne tam, kde sú dostatočne nadimenzované transportné uličky, dráhy AGV sú zvyčajne okruhmi.

AGV s možnosťou obojsmerného pohybu

AGV s možnosťou obojsmerného pohybu

Umožňuje zachádzanie do uličiek z ktorých je možné vyjsť spätným pohybom.

AGV s možnosťou všesmerového pohybu

AGV s možnosťou všesmerového pohybu

Vysoká flexibilita riešenia, možnosť otáčania na mieste resp. bočný pohyb a podobne, výhodné pre obmedzené transportné uličky.

V prípade potreby je možné vyvinúť AGV na základe špecifických požiadaviek s maximálnym úsilím splniť podmienky konkrétnej prevádzky.

Ako zvoliť správny systém navigácie?

AGV sa potrebuje v priestore určitým spôsobom lokalizovať, musí vedieť kde sa nachádza. Následne s ohľadom na aktuálnu pozíciu a definovanú úlohu sa musí rozhodnúť, ako bude ďalej postupovať, aby došiel do cieľovej stanice. Možností je viac. V súčasnosti najčastejšie využívané systémy navigácie sú nasledovné.

Pásková navigácia

Páska môže byť magnetická alebo farebná. Na AGV je umiestnený príslušný navigačný senzor na sledovanie dráhy pásky. Veľkou výhodou tohto prístupu je flexibilita. V prípade požiadavky na zmenu dráhy AGV môže byť páska ľahko odstránená a premiestnená.

QR kód inerciálna navigácia

Inerciálne navigačné riadenie využíva sieť QR kódov umiestnených na podlahe. Navigačné riadenie na základe pozície AGV voči QR kódu koriguje pozíciu AGV. Tento typ navigácie nevyžaduje kontinuálnu pásku, ľahko sa implementuje a je flexibilný pri zmene dráh.

Laserová navigácia

sa uskutočňuje na základe reflexných pások na stenách, regáloch príp. pevne stojacich strojoch. AGV nesie laserový vysielač a prijímač na otočnej veži. Laser je vysielaný a prijímaný tým istým senzorom. Následne prebieha automatická kalkulácia uhla a vzdialenosti od reflexných objektov. Táto informácia je porovnávaná s mapou reflexných prvkov uložených v pamäti AGV. To umožňuje navigačnému systému trianguláciu súčasnej pozície AGV. Súčasná pozícia je porovnávaná s dráhou naprogramovanou v mape a to umožňuje navigáciu k určenému cieľu. Pozícia AGV je konštantné aktualizovaná.

SLAM navigácia

(Simultaneous Localization and Mapping) – súbežné mapovanie priestoru a lokalizácia AGV v tomto
priestore. Pomocou laserových skenerov sa vytvára mapa prostredia v okolí AGV. Simultánne s mapovaním prebieha
aj lokalizácia. Takto vytvorené mapy sa využívajú na navigáciu v reálnom čase s ďalším plánovaním dráh a vytváraním
algoritmov na obchádzanie prekážok.

Riešenia pre vás

Online konzultácia

Povedzte nám o svojom projekte, situácii ktorej čelíte. Na základe našich skúseností si spoločne prejdeme možnosti riešenia, odporučíme ďalší postup.

Výber AGV

Povedzte nám o vašej požiadavke. Čo chcete prevážať - aké rozmery a hmotnosť má uvažované bremeno. Odporučíme vám možný typ AGV techniky pre tento transport.

Návrh riešenia na mieru

Máte špecifické požiadavky? Potrebujete riešenie na mieru? V spolupráci s našimi špecialistami popíšeme situáciu, identifikujeme možnosti a odporučíme vám možné AGV riešenie.

Chcete nezáväzne získať viac informácií

Akčná AGV ponuka

Uvažujete o automatizovanej logistike, avšak nemáte doteraz osobnú skúsenosť s AGV (Automated Guided Vehicle) technológiou? Prípadne chcete vyskúšať aj iný typ AGV? Zapojte sa do pilotného projektu a vyskúšajte si mini forklift AGV vo vašich prevádzkových podmienkach. Typov AGV je veľa, pre pilotný projekt odporúčame mini forklift AGV. Prečo? 

 • Automatizovaný prevoz palety bez dodatočných zariadení  
 • SLAM navigácia pre rýchlu implementáciu
 •  Jednoduché privolanie a vysielanie AGV
 •  Flexibita pohybu s možnosťou otočenia o 360° v malom priestore
 • Vysoká rýchlosť AGV až 40 m/min

Pilotný projekt vás k ničomu nezaväzuje. Prihláste sa nezáväzne k získaniu viac informácií o pilotnom projekte, stačí vyplniť údaje a odoslať.