Blog

 • All
 • Automated logistics
 • eForms
 • i.Training
 • design
 • Roadshow 4.0
All
 • All
 • Automated logistics
 • eForms
 • i.Training
 • design
 • Roadshow 4.0
i.Training

Naša cesta ROADSHOW 4.0 nekončí, ideme ďalej!

Zdieľanie a poukázanie na riešenia v oblasti INDUSTRY 4.0 priemyslu je základným stavebným pilierom, ktorý nás viedol k myšlienke zorganizovať ROADSHOW 4.0. Pýtate sa prečo …

design

Design and Modification of Production Systems - Part 1.

Tým, že dnes sú spoločnosti nútené veľmi rýchlo reagovať na podnety od svojich zákazníkov a dodávateľov, musia nájsť efektívne spôsoby, ako a čím na tieto …

Automated logistics

Automatizácia logistického procesu – ako na to?

Zabezpečovanie spoľahlivých logistických procesov a efektívne fungovanie vnútropodnikovej logistiky je čoraz náročnejšie. Problémami súčasného obdobia sú:  Nedostatok pracovníkov ochotných pracovať v oblasti logistiky,   Neustále stúpajúce logistické náklady,   Diskutabilná spoľahlivosť logistického personálu, A pod. Východiskom z …

design

Projektovanie a modifikácia výrobných systémov – časť 2.

Správne nastavenie výrobného systému a udržiavanie ho v správnom rytme je najdôležitejšia úloha manažmentu. Nie je to jednoduchá úloha, lebo je spojená s množstvom iných, …

Automated logistics

Automatizovaná preprava paliet. Mohutné riešenia s veľkými priestorovými nárokmi? NIE!!!

Automatizovaná logistika s využívaním AGV poskytuje vyššie prínosy ak je zabezpečené automatizované nakladanie / vykladanie nákladu. Nákladom môže byť materiál, komponenty, nástroje, prístroje a pod. Často býva tento materiál uložený na palete a na jeho manipuláciu sa …

Roadshow 4.0

ROADSHOW 4.0 Košice

Všetkým nadšencom z východného Slovenska, ktorí sa zúčastnili 28. mája ROADSHOW 4.0 v Košiciach patrí veľká VĎAKA za ich snahu zistiť, kde sa ich podnik …

Roadshow 4.0

ROADSHOW 4.0 Žilina

Inšpiratívni účastníci, skvelá atmosféra, chuť zažiť/spoznať niečo nové a pootvoriť dvere k Industry 4.0 – i takto môžeme stručne popísať druhé kolo Roadshow 4.0, ktoré …