Every day we are supplied with information on new progressive production and digital technologies, materials, knowledge of human resources management. The field of automation, robotization and artificial intelligence also brings a change. ERP systems are changing, significant system integration is taking place, using IoT to collect business data that is stored in the cloud and evaluated using Business Intelligence. They then prepare online reporting for managers with a view of the entire production system. 

 

Z každej strany počúvame o Industry 4.0. Podnikové hemisféry sa neskutočne rýchlo prepájajú a už dnes poskytujú úplne iný pohľad na riadenie, rozhodovanie, kontrolovanie a analyzovanie procesov. Realita je však iná. Častokrát nie je možné zmeniť nastavené informačné systémy, nie je možné zabezpečiť ich prepojenie, chýbajú podporné technológie a ľudské zdroje atď. Na druhej strane treba spraviť rozhodnutia a naplánovať víziu ako sa pripraviť na budúcnosť.

Technologické a inovačné vízie

Našou snahou je pripraviť provokatívnu víziu toho ako by spoločnosť mohla fungovať, na čo všetko by sa mala sústrediť, čo by mohla zmeniť tak, aby sa to prejavilo na jej produktivite a konkurencieschopnosti. Samozrejme pri tvorbe vízie zohľadňujeme nie len dostupnosť ale aj rentabilitu navrhovaného riešenia. 

Audit – Evaluation of the current state of the company

V prvom rade je nutné zhodnotenie aktuálneho stavu spoločnosti, aby sme vedeli pochopiť v akej situácii sa spoločnosť nachádza a aké sú jej aktuálne potreby, a smerovanie. Až následne je možné kreovať samotnú víziu transformácie. V rámci zhodnotenia sa sústredíme na nasledovné oblasti:

Pre každú spoločnosť je zhodnotenie aktuálneho stavu individuálne na základe spoločnej dohody s klientom.  Vždy spoločne definujeme oblasti, detailnosť, očakávané výstupy tak, aby sme spoločne vedeli následne nastaviť akčný plán. Poznanie súčasného stavu jednoduchšie pomôže určiť cestu ako sa dostať k cieľu a čo všetko k tomu je nutné mať nachystané. Najčastejšie hodnotíme nasledovné oblasti: 

1. Finance and controlling

Within the analysis, we focus not only on standard financial analysis, but primarily on the possibility of economic optimization of the production company - what is the current cost structure in connection with the technological structuresuchas structured revenues, the relationship between them. In order to create a vision, it is necessary to perform reliability tests, analytical tests of substantive accuracy and detailed data tests. These then define the areas of benefit for the company - change of technology, change of warehouse structure, change of work organization, etc. 

2. Business

Sústredíme sa na produktivitu obchodného oddelenia a vplyv obchodných činností na ostatné oddelenia. Okrem toho sa pozrieme na využívanie dostupných moderných prostriedkov ako CRM, sociálne siete, prepojenie na účtovné programy, prepájanie forecastových modelov s plánovaním zdrojov iných oddelení, atď.

3. Strategic management

Vízia a dlhodobé ciele formujú spoločnosť a tým ovplyvňujú strategické riadenie spoločnosti. V rámci aktivít sa okrem kvalitatívnej analýzy sústredíme na samotnú formuláciu vízie, stratégie, na jej rozpad a komunikáciu, prepojenie s kontrolingom a akčnými plánmi, vizuálne riadenie naprieč celou spoločnosťou,  forma a sledovanie KPI/KPA atď.

4. Human resources management

The company is formed primarily by employees. In this section, we focus on the entire human resource management process - from recruiting and hiring depending on current capacity needs, leadership, motivation, development and, in the case of a divorce relationship, the termination process, as well as many other management parts human resources.

5. Operational management

These include, in particular, reviewing the number of management levels, their tasks, the level of management, linking to the strategic management level, the level of visual management and communication, the delegation of tasks, the management methodology in terms of capacity tasks, resource availability and balance, etc.

6. Research and development

V rámci aktivít ide hlavne o rekognoskáciu inovačných cyklov, metód používaných v rámci riadenia R&D, efektívnosti procesov, kvalitatívne zhodnotenie produktivity oddelenia, vplyv oddelenia na celkovú produktivitu spoločnosti, progresívnosť nástrojov atď.

7. Material and technical preparation of production

In this section we evaluate the efficiency of the technical preparation processes, the method of setting the time consumption standard for selected operations, the design of the material security method, the cascading of procedures and the process of global and partial planning, etc.

8. Logistics and its sources

The analysis is based not only on internal logistics, but also on external logistics, warehouse management, logistics activities, packaging management, media related to the accuracy of resource planning, logistics flexibility, etc.

9. Quality management

In this analysis we focus mainly on the quality management process itself. At the same time, we analyze the effect of established quality systems on the fulfillment of strategic objectives, the tools used for quality improvement and management, etc.

10. Maintenance

The basis is assessing the maintenance method - from maintenance after failure, the level of autonomous maintenance, preventive and predictive maintenance. At the same time, the state of spare parts management, the way of performing maintenance, the interconnection of the production department and other departments will be evaluated.

11. Supporting processes and their use

As special departments are often defined in companies, the analyzes will focus mainly on comparing the intent for which the department has been defined with the actual activities that are currently taking place.

Sequence processing of vision

The sequence of steps in processing a vision is important. Each step is part of the assurance that the vision will be processed correctly, realistically and most importantly so-called. tailored. The vision reflects the possibility of a future state that can be achieved in society. The whole vision is processed in the following steps:

1.

Requesting input data using an input questionnaire

2.

Processing results from input questionnaire

3.

Preparation of a schedule of activities to be implemented in the company

4.

Implementation of activities in the company

5.

Processing results from activities in the company

6.

Creation of vision and processing of the final presentation

7.

Handing in a vision of a draft action plan

Vision processing timeframe

The duration of the vision processing is from 3 to 9 weeks depending on the size of the company, number of employees, detail of outputs, analyzed areas, etc. The main output is a processed report that defines the potential for improvement. The report includes an action plan for measures that reflect solutions to identified opportunities for improvement. The action plan is based on an analysis of the current state of the company and thus responds precisely to the opportunities for improvement that are needed to make the company more competitive.

Kontaktný formulár

Ďakujeme za váš záujem kontaktovať nás. Budeme sa snažiť na vaše otázky, podnety odpovedať v čo najkratšom čase. Zvyčajte odpovedáme do 24 hodín.