AviX je kompletný softvérový balík určený pre analýzu a otimalizáciu procesov. Je to nástroj na mapovanie procesov, ktorý pomáha spoločnostiam zvyšovať ziskovosť tým, že zefektívňuje prácu výrobného inžinierstva v oblastiach, ako sú: optimalizácia výroby, efektívnosť výroby, vývoj produktov a vyrobiteľnosť. Veľkou výzvou pre mnohé spoločnosti je to, čo by sa dalo nazvať „technická produktivita“. Je administratívne a časovo náročné, aby inžinierske oddelenie udržiavalo všetky metódy, štíhle nástroje a dokumenty platné a aktuálne na mieste kde sú potrebné. Preto výrobné spoločnosti na celom svete používajú AviX na časové štúdie, vyvažovanie pracovísk/liniek, FMEA, SMED, tvorbu pracovných inštrukcií a DFA. Softvér AviX pomáha stovkám spoločností so zlepšením štíhlej výroby. Zabezpečuje tak to čo možno nazvať efektívnosť výrobného inžinierstva. AviX dokáže zabezpečiť:

 • Zlepšovanie výroby – výsledky analýzy v AviX uľahčujú identifikáciu problémov v rámci procesu a vizuálne ukazujú potenciál na zlepšenie procesu.
 • Skrátenie času stráveného aktualizáciou údajov – všetky údaje sú v AviX spolu prepojené. Zmena v postupnosti zostavenia sa okamžite prejaví napr.
 • Viac výsledkov za kratší čas – pri analýze v AviX nevytvárate iba časovú štúdiu. Zároveň vytvárate údaje pre balancovanie pracovísk a tvorbu pracovnách inštrukcií.

AviX moduly

Simple and efficien tool for detailed time analysis of individual work operations. You can use created time standards to improve work, capacity calculations and form the basis for implementing decisions.

You can conveniently divide individual work operations between different workplaces and individual operators. AviX allows you to analyze operations in the operator-machine relationship, manual-machine work. The outputs is a balanced process.

Search, find and give priority to the right FMEA measures, to prevent deviations in quality. It allows you to combine process with process video and product with its product structure.
Reduce the setup time and increase production performance. Faster setup process will reduce downtime and increase productivity. It also allows you to create visual setup procedures.
The module places emphasis on the product and its design. This approach allows you to simplify and standardize the way you work with regard to the product manufacturability. Visual analysis allows you to capture upgrade opportunities at the design stage.
The module brings you a radically new approach to improving workplace ergonomics through the video evaluation. It allows you to determine the level of physical effort in parallel with assessment psychological stress.

AviX Method

Standardized work = a prerequisite for improvement

Štandardizovaná práca je jedným zo základných pilierov Lean managementu. Častými problémami vo výrobných a logistických procesoch, ktoré spôsobujú nízku efektivitu a malú produktivitu sú:

 • Absence of working instructions (relying on the operator's experience that he to handle the job most efficient way without wasting)
 • Outdated work instructions (especially if there are frequent changes in workflows or when work instructions need to be updated at many workplaces)
 • Different workflows between work changes (different procedure for morning change, different for night change)
 • Failure to follow working instructions (usually in the case of a problem to accomplish a work operation in the required time, the operator tries to speed up the activity, another reason may be a workflow that contains inefficient activities - wasting)
Standardized work ensures uniform and efficient execution of work operations by all operators in order to achieve the right, equal result. Without standardized work it is not possible to improve.

End of inefficient work in MS Excel!

The classic creation of working standards using tools such as MS Excel or another spreadsheet or text editor is time consuming. At the same time, the use of universal tools is susceptible to error (either due to inattention, rewriting of data, failure to link analysis to workflow, etc.). 

The AviX Method module is based on the process video analysis and is specifically designed to analyze and measure work. With this approach, analyzing the process, eliminating waste, and creating work instructions is quick and easy. AviX Method guarantees reduction of work instructions by at least 45%. It also facilitates the identification of areas with the greatest potential for further improvement. By creating work instructions in the AviX Method, you are just a step towards digital work instructions created without the need for paper (paperless work instruction) and to display work instructions digitally directly at workplaces through AviX Shop Floor Viewer.

AviX Method – options

 • Video-based process analysis
 • Graphical division of time into added value, desired, waiting and loss
 • Identification of waste in processes
 • Ability to assign the necessary material and tools to operations
 • Creating work instructions with varying degrees of detail
 • Generate reports from work instructions in various formats
 • Creating digital work instructions for subsequent publishing directly to workplaces

AviX Method – application areas

 • Time and motion studies
 • Optimization of tools and equipment used in individual workplaces
 • Support in the continuous improvement program
 • Productivity measurement for different products and variants in the production process
 • Presenting the current state and simulating the future state
 • Optimalizácia layoutu a metód pre vytvorenie optimálneho stavu 
 • Creating working standards
 • Tool to facilitate and accelerate the implementation of the proposed improvements

Prínosy AviX Method

 • Increasing labor productivity
 • Skrátenie času analýzy procesu
 • Zvýšenie presnosti analýzy procesu
 • Zlepšenie prezentácie výstupov 
 • Rýchle generovanie reportov (pracovné inštrukcie, akčné plány, atď.)

AviX Resource Balance

Perfect line balancing = production without downtime

Balancing production respectively. assembly line balancing can be defined as assigning the right number of operators or machines for each manufacturing or assembly operation. Perfect balance means production without downtime respectively with minimal downtime. The reality is different !!!

Balancing lines with Drag'n'Drop style? Yes, you can!

Extensive production processes + different product variants = complex and challenging balancing task. Balancing with the use of universal tools such as MS Excel respectively MS Word is tedious and error prone. It is possible else! In AviX Resource Balance modules, balancing lines / workplaces is simple and fast. It guarantees a reduction in balancing time of at least 35%.

AviX Resource Balance - options

 • Possibility to balance work operations between different workstations, workplaces
 • Within the workstation, the workplace has the ability to balance to multiple operators
 • Possibility to analyze and balance operations between man - machine
 • Possibility to balance different variants of production, production programs
 • Možnosť analyzovať rôzne výrobkové mixi a ich dopad na vyváženie
 • Možnosť vytvárania pravidiel (súbežná práca, aktivity pred a po operácii, ..)
 • Direct online tracking of workplace balance against defined beat during analysis
 • Immediate creation of action plans during analysis
 • Making notes on individual operations
 • Analyzes of value-added / non-value-added activities
 • Etc.

AviX Resource Balance - application areas

 • Create standardized work instructions
 • Production planning for new workplaces / variants
 • Optimization of layouts on current production lines
 • Simulation of line balancing when designing production lines
 • Improving production line performance by balancing processes
 • View the impact of planned production on line balancing
 • Presenting the current state and simulating the future state
 • Work with multiple variants simultaneously

Prínosy AviX Resource Balance

 • Zvýšenie produktivity práce
 • Zrýchlenie analýzy procesu a následného balancovania pracovísk/liniek
 • Vizualizácia balancovania pracovísk/liniek rôznych variantov
 • Okamžité generovanie reportov pre rôzne varianty

AviX FMEA

Every mistake is cost in the process

Simplifying process management is a topical issue in companies that want to keep up with the times. One of the basic focuses of process management is to focus on preventing errors or poor quality. The purpose is to avoid the need for process changes during production and possible corrective actions due to error. The essence of the method FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) is the systematic identification of all possible product or process errors and their consequences, preventing or reducing the causes of these defects, and documenting the entire process. 

Prevent mistakes in processes easier!

However, using the FMEA spreadsheet in a text or spreadsheet editor is not ideal. AviX FMEA has unique means to join the process through video recording. In this way, it is possible to identify possible types of mistakes and to identify corrective actions to prevent them. The FMEA AviX module fully complies with the FMEA analysis procedure. As a result, unplanned process interruptions are eliminated, productivity is improved and production flow is stabilized. The calculation of the risk priority number is a matter of course RPN (Risk Priority Number). This module offers the possibility to automatically generate reports with analysis results and also a control plan.

AviX FMEA – options

 • Automatic line balancing update - saving time
 • The measures are documented and can be compiled in a report with a responsible deadline, priority and status
 • Control plan created automatically after FMEA is created
 • Customizable scales and templates 
 • FMEA analysis in accordance with ISO / TS 16949
 • Video documentation is related to the evaluated processes, which increases the quality of the analysis and saves time
 • Process control to prevent repeat mistakes

AviX FMEA – application areas

 • Risk, quality, safety management
 • Area of design, development, assembly or production
 • Identification of possible types of process mistakes
 • Eliminate waste due to mistakes

Prínosy AviX FMEA

 • Skrátenie času analýzy
 • Zefektívnenie procesu analýzy
 • Generovanie reportov
 • Zvýšenie kvality analýzy

AviX SMED

Minimum downtime = production to maximum!

Due to the frequent change in the product range, is required frequent changeover of machines and equipment. Changeover time is a loss as the device is out of production at this time. The trend is to continually improve the changeover process with a focus on reducing machine downtime. Method SMED (Signle Minute Exchange of Die) is effective lean tool to reduce this waste in the manufacturing process. Rapid reduction of changeover time is key to reduce the batch size and improving production flow

Increase productivity by reducting SMED analysis time

Classical SMED analysis is a suitable tool for reducing changeover time. With a traditional approach, it can be quite lengthy and sensitive to the analyst's experience and imagination. Module AviX SMED enables fast and efficient analysis of changeover time often with higher benefits than the traditional approach. 

 • The AviX SMED module can provide comprehensive control and a visual overview of the process. 
 • Video of changeover eliminates the risk of missing important analysis problems. 
 • Analysis in AviX SMED is generated quickly even with long (> 1h) of changeover and provides direct (drag and drop) separation of internal and external activities. 
 • AviX SMED modul enables time reduction analysis be at least 40%

AviX SMED allows you to manage internal and external processes, view the impact of adding / removing workers, and generate job sorting instructions - automatically. 

AviX SMED – options

 • Management of internal and external operations
 • View times and usage time of changeover
 • Setting the correct number of workers
 • Displaying the impact of adding / removing a worker
 • Continuous assignment of tasks and changes
 • Creating work instructions of changeover - automatically

AviX SMED – application areas

 • Mapping of the changeover process
 • Identification of internal and external activities
 • Reduce machine downtime to the necessary time
 • Increasing overall machine efficiency (OEE)
 • Simulation of improvement proposals

Prínosy AviX SMED

 • Skrátenie času analýzy
 • Vizualizácia výstupov – zvýšenie prehľadnosti
 • Generovanie reportov

AviX Design for Excellence

Product: better design = closer to perfection = higher customer satisfaction

 • Problems encountered in the production of products related to the production process, assembly process, but also the service process are often the cause of increased costs and also of lower profit. Therefore it is necessary to take into account several aspects already during the development (product design) phase.

  DFX (Design for Excellence) is a systematic approach of product and process engineers during product development. It includes:

  • DFM (Design for Manufacturing) - design for better manufacturing
  • DFA (Design For Assembly) - design for better assembly
  • DFS (Design For Service) - design for better service.

Improvement already in the development phase

AviX DFX is a simple visual analysis to identify opportunities for improvement at the product design stage. The number of components and manual steps to produce the product can be using AviX DFX module to reduced by 20 - 40%. Modul AviX DFX enables import list of materials (MBOM – Manufacturing Bill of Materials) or commponents from external sources, for example from MS Excel etc. The work with AviX DFX is preferably done in multifunctional groups that involve design and manufacturing engineers.

AviX DFX – options

 • Creating product structure
 • Integrated product approach
 • Import of production materials and components (MBOM)
 • Import drawings, documentation, pictures 
 • Large selection of templates
 • Creating custom templates
 •  

AviX DFX – application areas

 • Track DFX analysis more easily
 • Support for multi-function grouping
 • Minimize the number of prototypes with more efficient product design
 • Simplify work with evaluation, documentation and communication of assembly aspects
 • Improve existing products by examining the design to identify and eliminate problems

Prínosy AviX DFX

 • Zvýšenie efektivity návrhov produktov
 • Skrátenie času analýzy
 • Automatické generovanie reportov

AviX Ergo

Ergonomics for a healthy and productive workplace

Manual work at production or assembly workplaces is often associated with physical stress. The impact of physical stress on workers can have an adverse impact with the consequence of difficulties of the musculoskeletal system or occupational diseases. Attention to workplace ergonomics is ultimately a saving in the form of loyal workers without incapacity for work. Working in a comfortable ergonomic working environment promotes productivity and quality.

Ergonomics - also a tool for improving performance

AviX Ergo combines in-depth through AviX workplace analysis with the recognized Borg CR-10 scale to determine levels of physiological stress in the workplace. AviX Ergo brings a radical new approach to improving workplace ergonomics through video evaluation. Modul AviX Ergo offers the possibility of color visualization of the load of individual parts of the workers' body as well as summary ergonomic evaluation of workplaces. The advantage is the automatic generation of ergonomic reports with evaluation.

AviX Ergo – options

 • Using the Borg CR-10 scale for load evaluation
 • Visualization of the load of individual body parts for specific workers
 • Summary assessment of the most stressed parts of the workers' body
 • Summary ergonomic evaluation of workplaces
 • Generation of ergonomic reports

AviX Ergo – application areas

 • Ergonomic analyses in production and administration
 • Detailed design of workplaces and production lines
 • Ergonomic training and education in production and administration
 • Defining preventive measures before the occurrence of ergonomic problems

Prínosy AviX Ergo

 • Skrátenie času analýzy
 • Vizualizácia zobrazenia výsledkov analýzy
 • Porovnanie výsledkov pre jednotlivé pracoviská
 • Automatické generovanie reportov

AviX Shop Floor Viewer

Použitím AviX Shop Floor Viewer môžete sprístupniť operátorom pracovné inštrukcie digitálne prostredníctvom web prehliadača na monitore na pracovisku. Riešenie vám umožní urobiť skok k bezpapierovému svetu a napĺňať myšlienky priemyslu 4.0.

 • The application is created as a Web server (software) that is installed locally on the network and provides access to the working instructions
 • The operator logs on to the instructions for the particular plant, line, workplace and the production plan
 • Just keep your workplace monitor online and updating your work instructions is easier than ever
 • Installation and configuration is simple and intuitive
 • A standard web browser is sufficient to access the working instructions online
 • Working instructions for experienced operators can be concise for example images and descriptions and for new operators instruction can be detailed including video instruction
 • As follows created the working instructions may be used for instructing but also in the standard operation

Solutions for you

Introduction to AviX online

Instead of reading text, looking at pictures, and searching for answers, find out how AviX works, and you can ask us about what interests you the most.

Pilot Project Implementation

Do you want to try AviX to solve a specific problem in your business? Get a real experience with AviX, and see what it can do and how it can help you.

Get a Quotation

Based on your needs and requirements, we will choose the most suitable modules, adequate types of licenses and we will propose the implementation process.

Satisfied customers are the best marketing! Therefore, we have chosen to show a small selection of satisfied customers and they perceive of AviX software.

Special offer

Aj vy premýšľate aký bude návrat späť po nechcenom prerušení výroby? Ak uvažujete ako sa na návrat pripraviť a chcete využiť čas čakania efektívne, ponúkame vám možnosť vyskúšať si lean softvér AviX s 50 % zľavou. V module Resource Balance si môžete pripraviť rôzne výrobné scenáre – napr. pre rôzne úrovne objednávok určiť potrebný počet zamestnancov aj s príslušnými pracovnými inštrukciami.