Standard approach - paper data collection

Priemysel, ale aj iné odvetvia potrebujú na riadenie a podporu svojich procesov zberať, analyzovať, vyhodnocovať rôzne typy údajov. Častokrát prebieha zber potrebných údajov využívaním papierových formulárov. Pri tejto činnosti často vznikajú nasledovné otázky:
 • Do I have to change something in the form again? (find, open, change, save, forward, and everything in Excel)
 • Where is the current form stored?
 • Does the printer not work again?
 • Who wrote it? I can't read it…
 • Who transcribes it to electronic form?
 • Where can I find photos for the form?
 • Who will update the dashboard visual? 
 • …?
i forms forms automation

iForms - digital data collection

Paper data collection entails a large amount of waste. At the same time, however, it creates an interesting potential for improving the whole process. iForms vytvárajú podmienky na digitalizáciu celého procesu -bez papierový proces (paper free). Všetky procesy spojené s vytváraním, úpravami, vypĺňaním, zapisovaním do databáz prebiehajú v digitálnom prostredí (digitalizácia procesu). Na využitie tohto riešenia okrem aplikácie iForms potrebujete iba zariadenie (pc, tablet, mobil, …) a prístup na internet (cloud). Medzi hlavné prednosti aplikácie iForms patria:

 • Intuitiveness – jednoduché vytváranie, úpravy a publikovanie elektronických formulárov bez nutnosti špeciálnych IT zručností, IT špecialistu
 • Speed – jednoduchý elektronický formulár (aktívny formulár) je možné vytvoriť a publikovať v priebehu minút, aktualizácia formulárov – bez problémov, iForm stačí upraviť a nanovo publikovať
 • Effectivity – samotný zber prebieha v aplikácii, po vyplnení elektronického formuláru a odoslaní údajov je zrealizovaný priamo zápis do databázy, nie je nutný žiaden prepis, eliminujú sa možné chyby pri prepise
 •  
V prostredí aplikácie je užívateľ schopný vytvoriť aktívny formulár, odsimulovať si jeho zobrazenie na rôznych zariadeniach, publikovať ho smerom k ďalším užívateľom, prehliadať vykonané audity s prílohami a samozrejme spravovať užívateľov jednotlivých skupín v rámci podnikovej štruktúry.

iBoards - electronic evaluation

Ďalším krokom v zlepšovaní procesu je automatické elektronické vyhodnocovanie zozbieraných údajov. Celý proces vyhodnocovania sa deje bez potreby ďalšej osoby (digitálna transformácia), ktorá by dáta musela akokoľvek upravovať. Jednoducho povedané, od momentu vykonania záznamu vo formulári, rádovo do pár minút je možné si otvoriť online iBoards s výsledkami – dosiahnutá úroveň, sledovanie trendu, prioritné problémy, atď.

Zodpovedný manažér nestráca čas vyhodnocovaním ale venuje sa hľadaniu nápravných opatrení, zlepšovaniu. K výsledkom môžeme pristupovať v dvoch rovinách:

 • Quick overview of realized records (možnosť zobraziť posledné záznamy v celom obsahu, možnosť prehliadať prílohy, bez sledovania trendu)

 • Komplexný prístup k dátam (view of online progress dashboard for each tracked parameter)

Click on the picture

Benefits of digitization

Availability

iForms a iBoards sú dostupné cez vzdialený prístup užívateľom s prístupom na internet.

Flexibility

Možné dopĺňať ďalšie formuláre z rôznych oblastí, manažment formulárov a užívateľov.

Up To Date

Po úprave formulára alebo dashboardu stačí iba publikovať, zmena v reálnom čase.

Functionality

Na používanie stačí web prehliadač, možnosť prepojenia s podnikovými IT systémami.

Effectivity

Cena riešenia môže byť rádovo nižšia ako náklady na papierový zber a manuálne vyhodnocovanie.

Security

Access only to designated users, clear identification of who, when, how filled out the form.

Fields of application

The iForms application can be deployed across multiple areas (departments) as an effective tool for data collection, evaluation and digitization:

 • Production: records of produced pieces, machine parameters, collection and evaluation of OEE, process audits, Kamishibai,…

 • Quality: records about poor quality, input and output quality records, quality audits, audits for corrective actions from A3, OIL, product measurement records, quantities,…

 • Maintenance: TPM sheets, autonomous maintenance - cleaning records, lubrication plans; preventive maintenance records,…

 • Continuous Improvement (CI): 5S audits, Gemba walk records, Kaizen project support, evidence of improvement proposals,…

 • Human resources (HR): collection and evaluation of test data, training, employee satisfaction,…

Jedna z ukážok možností využitia digitálnej transformácie dát – iCVdigitálna éra výberu uchádzača:

References

Solutions for you

iForms platform

Zakúpenie kompletného softvéru s možnosťou výberu miesta nasadenia (lokálne úložiská, Cloud).

iForms as a service

Podpora z našej strany pri vytváraní, používaní a vyhodnocovaní formulárov, záznamov, auditov, manažment auditov, užívateľov, prístupov.

iForms - pilot project

Vyskúšajte si prínosy iForms a iBoards priamo vo vašej spoločnosti, vo vašich prevádzkových podmienkach.

Registračný formulár

Využite teraz akčnú ponuku. Zaregistrujte sa a získajte možnosť testovania aplikácie iForms v hodnote 750€ na jeden mesiac zadarmo.  Vyplňte registračný formulár a my vás na základe toho budeme v najbližšom čase kontaktovať.