Automatizovaný logistický proces – príprava a projektovanie

  • Je možné v prostredí nášho podniku implementovať AMR roboty (autonómne logistické roboty)?
  • Aké informácie potrebujem získať pred samotnou implementáciou?
  • Čo všetko potrebujeme zohľadniť pri návrhu automatizovaného logistického procesu?
  • Koľko AMR robotov budeme potrebovať?
  • Akým spôsobom budeme generovať transportné úlohy?

Aj tieto otázky boli súčasťou praktického tréningu, ktorý niesol názov Automatizovaný logistický proces – príprava a projektovanie. Ambasádorom tréningu bola spoločnosť iGrow Network v spolupráci so Slovenským centrom produktivity a našim partnerom (výrobná strojárska firma). Aj touto cestou sa chceme poďakovať partnerom za poskytnutie priestorov a samozrejme témy (zadania) pre realizáciu praktického tréningu. Na tréningu sa zúčastnili zástupcov firiem z rôznych odvetví priemyslu. Inými slovami, automatizovaný logistický systém sa dá uplatniť v rôznym priemysloch.

Celý tréning niesol podobu získavania vedomosti a samozrejme praktických zručností v oblasti projektovania automatizovaných logistických procesoch. Účastníci sa vzdelávali riešením konkrétneho reálneho zadania a nie na teoretických úlohách. Takto bol tréning pre lektorov náročnejší, ale pre samotných účastníkov omnoho zaujímavejší a hodnotnejší.

V rámci tréningu prebehlo veľa konštruktívnych diskusií, výmen názorov ako aj praktických skúseností jednotlivých účastníkov a lektorov. Záver tréningu patril prezentácii dosiahnutých výsledkov, ktoré boli odprezentované výrobným manažérom partnera. Ako bolo potvrdené, výstupy boli zaujímavé a inšpiratívne pre nasledovné kroky automatizácie v podniku. A ako hodnotili tréning samotní účastníci:

  • Najviac sa mi na tréningu páčila tímová práca.
  • Oceňujem metodiku tréningu.
  • Páčila sa mi návšteva spoločnosti a praktické riešenie projektovania AMR.
  • Práca lektorov, vecné podanie informácii priamo z praxe.

Účastníci tréningu prejavili záujem o ďalšie pokračovanie. Ďakujeme aj za takéto pozitívne hodnotenie, podnet zvážime a budeme priebežne informovať.

Zaujal vás tento tréning? Chceli by ste ho absolvovať? Chceli by ste, aby sa realizoval takýto tréning v podmienkach vašej spoločnosti? Alebo máte záujem o takúto formu vzdelávania avšak na inú tému?

Prosím, kontaktujte nás a spoločne sa pokúsime nájsť riešenie vašej situácie. Kontaktovať nás môžete:

Pozývame vás na…