Snímka dvojstranného pozorovania

Prostredníctvom snímky dvojstranného pozorovania je možné identifikovať plytvania v systéme človek stroj. Táto metóda je formou nepretržitého pozorovania zameranou na posúdenie fungovania tak pracovného ako aj technologického aspektu vybranej činnosti resp. operácie. Slúži ako komplexná analýza procesu, ktorá dovoľuje odhaliť možné plytvania spôsobené v nie správne fungujúcej koordinácii človeka a stroja resp. zariadenia. 

V úvode, pred začatím pozorovania je potrebné spoznať proces. A to všetky jeho aspekty, od usporiadania pracoviska až po smer a postupnosť materiálového toku. Na základe oboznámenia sa s procesom je možné pokračovať v druhej fáze, ktorou je samotné pozorovanie procesu, meranie a zaznamenávanie časov prislúchajúcich ľudskej činnosti resp. činnosti stroja. Na základe zozbieraných údajov v pozorovacom liste, sú údaje vyhodnocované a sú z nich vyvodené závery. Výstupom na byť akčný plán nápravných opatrení zameraný na odstraňovanie plytvaní identifikovaných v procese a to za účelom skrátenia celkového času výroby. 

Počas takéhoto pozorovania sa často príde na plytvania, ktoré by pri inom pozorovaní neboli zrejmé. Samostatné pozorovanie činností človeka resp. stroja nie vždy dokáže identifikovať rovnaké druhy plytvaní. Metóda je pomerne náročná na pozornosť, avšak jej výsledky sú presné pokiaľ ide o definovanie konkrétnych návrhov reflektujúcich nájdené plytvania v procese.

Norma spotreby času vytvorená za pomoci snímky dvojstranného pozorovania berie do úvahy človeka, stroj resp. zariadenie ale tiež vzájomné fungovanie tohto celku.

Prečítajte si aj o iných metódach pre určovanie časovej nomy.

Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Na vaše podnety odpovedá:

Ivana Čechová

Ivana Čechová

Vyštudovala odbor priemyselné inžinierstvo so špecifickým zameraním sa na ergonómiu. Spolupracovala na riešení projektov v priemyselnej praxi v oblasti ergonómie pracovísk a merania práce. Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike časových štúdií a projektom zameraným na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podnikoch.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *