• All
  • Automatizovaná logistika
  • Časové štúdie a štandardizácia
  • Podujatia a konferencie
  • Produktové riešenia
  • Projektovanie
  • Softvérové riešenia
  • Tréningy a vzdelávanie
Automatizovaná logistika

Na čo si dať pozor pri výpočte nákladov logistického procesu

Štandardným krokom pri zvažovaní implementácie automatizovanej logistiky je kalkulácia návratnosti. K takémuto výpočtu je potrebné poznať cenu novej technológie a cenu súčasného manuálneho logistického procesu. Často sa …

Produktové riešenia

Nové funkcionality iForms

Aj vo vašej firme trvá schvaľovací proces návrhov na zlepšenie príliš dlho? Tiež potrebujete podľa interných smerníc mať podpis od zamestnanca v zázname auditu? Radi by ste videli dosiahnuté skóre z auditu/záznamu ešte pred spracovaním …

Časové štúdie a štandardizácia

Momentkové pozorovanie

Niektoré procesy môžu trvať niekoľko hodín, celú zmenu alebo aj dlhšie. V tom prípade nie je vždy vhodné zvoliť nepretržitú formu pozorovania procesu. Momentkové pozorovanie vychádza …

Časové štúdie a štandardizácia

Multimomentové multidimenzionálne pozorovanie

Pokiaľ je potrebné pozorovať činnosti, ktoré trvajú dlho alebo nie sú cyklicky opakované, je vhodnejšie využiť spôsob založený na skúmaní náhodne vybraných momentov definovaného pracovného …

Časové štúdie a štandardizácia

Snímka dvojstranného pozorovania

Prostredníctvom snímky dvojstranného pozorovania je možné identifikovať plytvania v systéme človek stroj. Táto metóda je formou nepretržitého pozorovania zameranou na posúdenie fungovania tak pracovného ako aj …

Časové štúdie a štandardizácia

Snímka pracovného dňa

Táto metóda sa zakladá na nepretržitom pozorovaní a meraní celkovej spotreby pracovného času v priebehu celej zmeny. Účelom je zistiť druhy a veľkosť spotreby času zmeny, najmä …