Multimomentové multidimenzionálne pozorovanie

Pokiaľ je potrebné pozorovať činnosti, ktoré trvajú dlho alebo nie sú cyklicky opakované, je vhodnejšie využiť spôsob založený na skúmaní náhodne vybraných momentov definovaného pracovného deja. Ak je záujem pozorovať nie len operátora a jeho vykonávané činnosti, ale aj súvislosti v nadväznosti na ne, je najvhodnejšie využiť multimomentové multidimenzionálne pozorovanie. Je to spôsob, ktorý dovoľuje v jednom okamihu zaznamenávať činnosti operátora, činnosť stroja a aktuálny stav konkrétneho výrobku, ktorého sa pozorované činnosti týkajú. Vďaka tomuto širšiemu pohľadu na pozorovaný pracovný dej, je možné presnejšie určiť pomery jednotlivých statusov činností k celkovému trvaniu činnosti.

Nakoľko multimomentové multidimenzionálne pozorovanie je štatistická metóda pozorovania, v určitej miere zabezpečuje vyššiu objektivitu merania a to vďaka náhodným momentom pozorovania. Náhodnosť v istej miere zaručí, že činnosť operátora nie je narušená vedomosťou o tom, že je pozorovaný. Operátor o vykonávaní merania v takomto prípade nemusí ani vedieť. Nakoľko objektivita merania je veľmi dôležitá pre vyvodzovanie záverov, je tento spôsob určovania časovej normy veľmi výhodný.

Prečítajte si aj o iných metódach pre určovanie časovej nomy.

Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Na vaše podnety odpovedá:

Ivana Čechová

Ivana Čechová

Vyštudovala odbor priemyselné inžinierstvo so špecifickým zameraním sa na ergonómiu. Spolupracovala na riešení projektov v priemyselnej praxi v oblasti ergonómie pracovísk a merania práce. Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike časových štúdií a projektom zameraným na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podnikoch.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *