Multimomentové multidimenzionálne pozorovanie

Pokiaľ je potrebné pozorovať činnosti, ktoré trvajú dlho alebo nie sú cyklicky opakované, je vhodnejšie využiť spôsob založený na skúmaní náhodne vybraných momentov definovaného pracovného deja. Ak je záujem pozorovať nie len operátora a jeho vykonávané činnosti, ale aj súvislosti v nadväznosti na ne, je najvhodnejšie využiť multimomentové multidimenzionálne pozorovanie. Je to spôsob, ktorý dovoľuje v jednom okamihu zaznamenávať činnosti operátora, činnosť stroja a aktuálny stav konkrétneho výrobku, ktorého sa pozorované činnosti týkajú. Vďaka tomuto širšiemu pohľadu na pozorovaný pracovný dej, je možné presnejšie určiť pomery jednotlivých statusov činností k celkovému trvaniu činnosti.

Nakoľko multimomentové multidimenzionálne pozorovanie je štatistická metóda pozorovania, v určitej miere zabezpečuje vyššiu objektivitu merania a to vďaka náhodným momentom pozorovania. Náhodnosť v istej miere zaručí, že činnosť operátora nie je narušená vedomosťou o tom, že je pozorovaný. Operátor o vykonávaní merania v takomto prípade nemusí ani vedieť. Nakoľko objektivita merania je veľmi dôležitá pre vyvodzovanie záverov, je tento spôsob určovania časovej normy veľmi výhodný.

Prečítajte si aj o iných metódach pre určovanie časovej nomy.

Pridajte Komentár