Miloš Bugan

Vyštudoval odbor priemyselné inžinierstvo so zameraním sa na oblasť štíhlej výroby. Spolupracoval na lokálnych a medzinárodných projektoch v oblasti implementácie konceptu LEAN pre automobilový, elektrotechnický a strojárenský priemysel. Vďaka spolupráci s Lean Global Network, aktívne prispel k prekladu niekoľkých celosvetovo uznávaných kníh práve z oblasti LEAN. Pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách na základe čoho vytvoril metodiku hodnotenia spoločnosti a určenie jej inovačného potenciálu. Naďalej aktívne pôsobí v spoločnostiach ako vrcholový poradca pre strategické zmeny.