Projektovanie a modifikácia výrobných systémov – časť 2.

Správne nastavenie výrobného systému a udržiavanie ho v správnom rytme je najdôležitejšia úloha manažmentu. Nie je to jednoduchá úloha, lebo je spojená s množstvom iných, na prvý pohľad neprepojených úloh. V predchádzajúcom článku sme sa snažili poukázať na to, ako veľmi je dôležité poznať kto je zákazníkom spoločnosti a aké sú jeho požiadavky. Veď na základe týchto údajov, je možné stanoviť rytmus pre výrobu, stanoviť hranice kedy ho meniť a mnoho iného. Čo ďalej?

Tvorba plynulého toku už od návrhu produktu

Dizajn plynulého toku je vo výraznej miere ovplyvňovaný už pri tvorbe finálneho produktu. Mnohé spoločnosti využívajú CAD a CAM systémy ktoré dokážu krásne simulovať a vizualizovať pred montáže, montáže ale aj demontáže či už časti produktu alebo celého produktu. Preto je vhodné využiť už dopredu integrované nástroje na tvorbu výrobných a technologických postupov.

Tento obrázek nemá žádný popisek

Keď sme u klienta a debatujeme o rozšírení závodu snažíme sa pochopiť výrobný sortiment, rozdiely medzi produktmi a samotný spôsob tvorby produktu – procesnú previazanosť produktov a tak spracovať rozdielovú analýzu. Samozrejme časť otázok je smerovaná aj na využívanie metód DFx v spoločnosti (DFx – DFA, DFM, DFL …Dizajn pre montáž, dizajn pre výrobu, dizajn pre údržbu, dizajn pre logistiku atď). Je zaujímavé, že veľmi veľa spoločností pozitívne odpovedá na to ako pri produkte bola spracovaná napr. DFA konštrukčným oddelením, ale zároveň na druhej strane výsledky vôbec neboli zohľadnené pri návrhu montážneho procesu inými oddeleniami. Často chybne je DFx považovaný za nástroj iba pre konštruktérov, čo si minimálne v našej spoločnosti nemyslíme. V jednom projekte sme boli požiadaný o nový návrh montáže komplexnejšieho produktu novým – inovatívnym prístupom. Aj s využitím DFA sme túto úlohu splnili a okrem toho sme redukovali ďalšie tri komponenty ktoré mali byť pôvodne využívané ako polohovacie časti pri montáži, inak ich funkcia bola absolútne zbytočná. Tým, že sa zmenil spôsob montáže a polohovacie časti sa nemuseli využívať, zmenou montáže sme ušetrili tak navyše tri komponenty a skrátili montážny proces bez investične o 9%. Samozrejme dopad bol globálne väčší – hlavne redukcia činností na iných oddeleniach – nákup, skladovanie, kontrola atď.

Dostupnosťou semirobotov a robotov, ako takých sa vo výraznej miere zvýšila možnosť spájania komponentov aj v pozícii, kedy človek by danú operáciu už len z fyziologického hľadiska nemohol zvládnuť. Dopad je extrémny – je možné uvažovať s polohami ktoré nemusia predstavovať dodatočné pohyby, paralelne je možné vykonávať niekoľko súbežných úkonov a mnoho ďalšieho.

Tento obrázek nemá žádný popisek

Samozrejme, že vďaka dostupným softvérovým riešeniam, proces dizajnovania je možné vo významnej miere skrátiť a následne prepojiť s výrobnými štandardmi, ktoré zabezpečia vyššiu produktivitu. Ako teda môže pomôcť DFx k tvorbe plynulého toku? Jednoducho tým, že už poskytuje informácie o tom kde vznikajú takzvané rozdielové body, aj možnosť ako ich eliminovať. Kombináciou progresívnych technológii/ automatizácie s úplne novými možnosťami úchopu predmetu, je možné na základe takýchto analýz eliminovať body rozpojenia a nastaviť tak jednoduchšie plynulý tok. Na druhej strane aj variantnosť produktu (farebná škála, materiálové prevedenie, tvarové úpravy atď.) prispieva vo výrobnom procese k tvorbe zásob a tým prerušeniu plynulého toku. Ak spoločnosť teda už pri návrhu dokáže tlačiť na minimalizáciu počtu variantov vo významnej miere môže tak usporiť vo výrobných nákladoch. Toto je však často pre spoločnosti nemožná cesta. Riešenie je už iba v možnosti redukcie času prestavieb/zoraďovaní pomocou vysoko flexibilných prípravkov, nástrojov a samotných strojov – toto nové progresívne technológie umožňujú (napr. 3D tlač, sinterovanie atď.) a spoločnosti by sa v tejto oblasti mali pripravovať na ich postupnú implementáciu.

Samozrejme, že existuje mnoho možností ako zabezpečiť plynulosť výroby. Ale o tom radšej v ďalších článkoch ktoré postupne uverejníme.

Dávky vs one piece flow – tok jedného kusu

Každý kto pracoval vo výrobe, bol extrémne potešený, ako náhle prišla veľká objednávka. Veľká objednávka vždy znamenala vyššiu stabilitu, menej stresov spojených so zoraďovaním. Bohužiaľ budúcnosť smeruje k individualite, väčšiemu spektru výrobkov a tým aj k nižším dávkam. Preto pri návrhu výrobných systémov je iba vhodné uvažovať nad strojmi a zariadeniami, ktoré pracujú kontinuálne s možnosťou variabilnej výroby. Zvyčajne pri montážnych procesoch je možné pripraviť variabilné pracovisko s rýchlo upínateľnými resp. konfigurovateľnými prípravkami ktoré takúto flexibilitu umožňujú, horšie je to pri konvenčnej výrobe.

Tento obrázek nemá žádný popisek

Miera flexibility zariadení vo výraznej miere ovplyvňuje objem zásob. Čím viac je proces prezoradenia z jedného typu produktu na iný komplikovanejší/dlhší, tým viac si spoločnosti nechávajú vyššie zásoby ako poistku proti zastaveniu ďalších procesov. Z tohto dôvodu spoločnosti hľadajú cesty ako redukovať čas zoraďovania (napr metódami a nástrojmi SMED, OTST a ďalšie).

Všetko doteraz uvedené smeruje k rozhodnutiu, kde je vôbec možné zaviesť tok jedného kusu a kde je ekonomickejšie využívať dávky. Čím menej bodov rozpojenia tým lepšie je možné využiť princíp toku jedného kusu.

No a nabudúce to bude aj s videom 🙂

Pridajte Komentár