Balancovanie linky aj v karanténe

Aj tie najtvrdšie opatrenia spojené s COVID 19 raz skončia a preto je ideálny čas zamyslieť sa ako ďalej fungovať po skončení opatrení. V niektorých prípadoch spoločnosti budú musieť rátať s nižšími objednávkami, iné možno naopak s ich rastom. Toto všetko bude klásť otázku – koľko reálne potrebujeme zdrojov – nie len ľudí, ale aj strojov a zariadení, materiálu a samozrejme aj výkon podporných oddelení zabezpečujúcich plynulý chod výroby.  Často bude potrebné prehodnotiť vyváženie/vybalancovanie linky, pripraviť varianty. Reagovať bude potrebné rýchlo aby ekonomický dopad krízy spôsobenej dôsledkom pandémie bol čo možno najmenší. Nakoľko aktuálne nie je jasné ako dlho bude nepriaznivá situácia trvať, aké následky bude mať a aký prudký či pozvoľný nábeh bude mať výroba po stabilizácii je dobré byť možno aj vopred pripravený na rôzne scenáre. Eliminovať škody možno len tak, že reakcia na príležitosť bude rýchla.

 

Obrázok, na ktorom je snímka obrazovky, hodiny

Automaticky generovaný popis

 

Včasná reakcia na zmeny požiadaviek zákazníkov vo forme promptnej úpravy výrobného plánu je jednoznačne konkurenčnou výhodou, ktorá zabezpečí spokojnosť zákazníkov a vďaka nej nadviazanie dlhodobej spolupráce. Nie vždy sa však jedná o navýšenie výroby na základe objednávky zákazníka. Z rôznych dôvodov môže dôjsť k poklesu. Vtedy je potrebné opäť reagovať príčetne a pokiaľ je to možné zaradiť do výroby aj iné druhy produktov, ktoré sú obsahom inej objednávky.

 

Obrázok, na ktorom je svetlo

Automaticky generovaný popis

 

Pri vyvažovaní pracovísk resp. liniek býva často problémom, že sa pri balancovaní neuvažuje komplexne. Úloha prerozdeliť činnosti resp. ich časové trvanie tak, aby sa zmestili do taktu sa môže javiť jednoduchšia akou naozaj je. Kľúčovou je logická postupnosť po sebe nasledujúcich činností za účelom zachovania plynulého toku výroby bez potreby čakania na niektorú z činností a často tiež nemožnosť oddeliť určité činnosti z dôvodu napr. ohrozenia kvality hotového výrobku. Nehovoriac o produktových mixoch, vďaka ktorým balancovanie liniek či pracovísk postupuje na novú úroveň.

 

Obrázok, na ktorom je snímka obrazovky, počítač, prenosný počítač, sedenie

Automaticky generovaný popis

 

Produktové mixi môžu byť veľkou výzvou, ku ktorej je potrebné sa postaviť zodpovedne. Ak je linka dedikovaná iba na jeden produkt, ktorý má iba jeden variant, situácia je relatívne jednoduchšia. Avšak na linkách, kde je potrebné vyrobiť širší sortiment, alebo súčasne sa na linke musí vyrábať viac typov produktov, je situácia omnoho komplikovanejšia. Potrebná je istá dávka skúseností. Je potrebné zohľadniť všetky väzby medzi jednotlivými úkonmi, usporiadaním materiálu a zároveň zvážiť kvalitu výstupov, ktoré je nutné balancovaním dosiahnuť.

 

Obrázok, na ktorom je snímka obrazovky

Automaticky generovaný popis

 

Ak nie je vypracovaná analýza úkonov, ktoré sa robia na jednotlivých pracoviskách pre každý produkt, ktorý je vyrábaný na linke, je vhodné ju vykonať spolu s analýzou plytvaní a identifikáciou možného zlepšenia hneď na začiatku.

 

Obrázok, na ktorom je snímka obrazovky, vnútri, počítač, prenosný počítač

Automaticky generovaný popis

 

Veľa spoločností v tomto bode prechádza priamo na finálne zostavenie tzv. balance chart – graf vyváženia práce. Avšak pre rôzne produkty môžu jednotlivé diagramy vyzerať rôzne z čoho vzniká hlavy boľ pre procesných inžinierov, ktorý musia finálne rozhodnúť koľko operátorov reálne potrebujeme a aké úkony majú vykonávať.

 

Obrázok, na ktorom je snímka obrazovky

Automaticky generovaný popis

 

My pri optimalizácii procesov využívame softvérové riešenie kde môžeme priamo definovať čo sa bude na linke vyrábať (dokonca priamo načítať údaje z ERP) a tak napríklad pre každú zmenu vytlačiť plán práce, kde má byť pracovník a na čom má pracovať. Navyše, keďže predchádzajúce analýzy je možné vykonávať z natočeného videa, softvér automaticky vie zostrihať video návod, ktorý vieme hneď vizualizovať na monitore pred operátorom.

 

Obrázok, na ktorom je snímka obrazovky

Automaticky generovaný popis

 

Možno aj vás zaujíma možnosť balancovania pracovísk či výrobnej linky pre určitý denný objem výroby. Preto ak máte dostupné údaje – napr. výrobné postupy, fotografie, video záznamy procesov – vieme spolu s vami aj teraz pripraviť príklady na podrobnú analýzu procesov, identifikáciu možných plytvaní, generovanie návrhov na zlepšenie. Spolu s vami vieme potom zhodnoť navrhované riešenia (po ekonomickej, výkonovej, kvalitatívnej stránke), vybrať tie najvhodnejšie a poprípade pomôžeme s ich implementáciou v čo najkratšom čase. 

Využite našu akčnú „koronovú“ ponuku.

Pridajte Komentár