Počítačová simulácia – efektívna aj pri riešení operatívnych problémov

Počítačová simulácia je moderný nástroj, ktorý má široké uplatnenie. Pre využitie potenciálu simulácie a jej prínosov nie je pravidlom len riešenie projektov obrovských rozmerov. Simuláciu je možné uplatniť aj pri hľadaní riešenia problémov, ktoré vznikajú na výrobnej linke na dennej báze.  

Príkladom je situácia z projektu realizovaného u jedného z našich zákazníkov. Možno ste sa s podobnou situáciou stretli aj Vy. 

Zákazník uvádzal nízku celkovú efektivitu zariadení (OEE) – skupiny strojov vo výrobnej linke. V prevádzke na linke bolo celkom päť rovnakých zariadení. OEE týchto strojov sa pohybovalo na  úrovni v priemere 65 %. Vo výsledku to znamenalo, že výroba nestíhala plniť požiadavky zákazníkov a údržba nemala dostatok času na vykonanie svojich úloh. 

Na eliminovanie tohto problému bol vypracovaný plán údržby strojov. Kľúčovým v tomto pláne bol postup, na základe ktorého boli stroje postupne odstavované pre umožnenie zásahu pracovníkov údržby. Tento plán výrazným spôsobom zasahoval do systému plánovania výroby. Bolo potrebné overiť, či navrhovaný postup bude fungovať.  

V simulácií výrobnej linky bolo na základe faktov zistené zvýšenie OEE strojov približne o 13 %. Toto zvýšenie vytvorilo dostatočný časový priestor na to, aby bolo možné pravidelne a postupne odstaviť každý stroj pre potreby údržby. Zákazník po overení návrhu prostredníctvom počítačovej simulácie zmenil systém údržby.  

Po zavedení navrhovanej pravidelnej údržby strojov sa OEE zvýšilo na priemernú úroveň 79 %. Pretlak na výrobu sa znížil a údržba dostala dostatočný priestor na to, aby stroje udržiavala v dobrej kondícií. Vo výsledku možno povedať, že stroje sú vizuálne v lepšom stave a je u nich viditeľne udržiavaná väčšia čistota.  

Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Na vaše podnety odpovedá:

Matej Svitek

Matej Svitek

Vyštudoval odbor priemyselné inžinierstvo so zameraním sa na projektovanie výrobných systémov. Spolupracoval na riešení rôznych projektov v oblasti plánovania layoutu v 2D alebo 3D prostredí v priemyselných firmách. Aktuálne sa venuje počítačovej simulácií a vizualizácií výrobných a logistických systémov so zameraním sa na parametrické simulačné modely.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *