Uvažujete o automatizácii logistických procesov?

Uvažujete o automatizovanej logistike, o AMR (autonómnom mobilnom robotovi), ale nemáte istotu, ako bude táto technológia fungovať vo vašich prevádzkových podmienkach? Zaujímavým riešením je vyskúšanie si AMR robota priamo vo vašej prevádzke. Ak sa chcete do takéhoto projektu pustiť, zistíte, že ešte pred samotným projektom musíte zrealizovať dobrú prípravu (definovať proces, zohľadniť obmedzenia, vyriešiť veľa detailov). Znížte vašu neistotu a zlepšite vaše praktické zručnosti účasťou na tréningu priamo vo výrobnom podniku, v rámci ktorého prejdete krok za krokom celým procesom prípravy, projektovania automatizovaného logistického procesu s využitím AMR robota.

Čo sa naučíte?

  • Posúdiť uvažovaný logistický proces pre nasadenie automatizovanej technológie – vhodnosť nasadenia AMR robotov
  • Definovať požiadavky pre automatizáciu logistického procesu (manipulačné jednotky, ich parametre, frekvencie vzniku požiadaviek atď.)
  • Navrhnúť logistický okruh pre AMR robota (nakladacie miesta, vykladacie miesta, miesto pre automatické nabíjanie, parkovacie pozície, atď.)
  • Navrhnúť spôsob vzniku logistickej úlohy pre automatizovaný systém
  • Kapacitne posúdiť vyťaženie AMR robota v rámci uvažovaného procesu, v prípade nízkeho kapacitného využitia hľadať možnosti pre zlepšenie)
  • Definovať spôsob hodnotenia automatizovaného logistického procesu
  • Možnosti digitálnej vizualizácie hodnotených ukazovateľov

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické
otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych
skúseností s postupom pri automatizácii logistických procesov.

 

Pozrite sa ako prebiehali realizované Training in the Factory