Zvýšenie produktivity pri skenovaní aj o 10 %

Súčasné trendy v rámci priemyslu 4.0 (Industry 4.0) vyžadujú online zber údajov z procesu. Či už sú to výrobné procesy, logistické procesy, montážne procesy, takmer zo všetkých je potrebné zberať údaje. Používanie skenerov kódov je často používaným riešením. Napriek tomu, že skenovanie nie je ničím novým, stále evidujeme v tejto oblasti rôzne typy problémov. Dokonca až neochotu operátorov realizovať skenovanie.  

  • Operátor logistiky vykonával veľa pohybov nepridávajúcich hodnotu
  • Pracoval s nízkou produktivitou – činnosti pre jednu ruku realizoval dvoma rukami. 
  • Pri práci držal skener neergonomickým spôsobom – možnosť vzniku choroby z povolania
  • Vykonával činnosti, pri ktorých hrozilo poškodenie manipulovaného materiálu
  • Dokonca pracoval spôsobom, pri ktorom ohrozoval svoje zdravie – pracovný úraz

Výhodným riešením všetkých uvedených problémov môžu byť SMART rukavice, ktoré majú pripevnený skener na pracovnej rukavici. Operátor sa nemusí zaoberať jeho hľadaním, uchopovaním, manipuláciou, odkladaním a má skener neustále k dispozícii – môže ho použiť okamžite, keď ho potrebuje.  

Aká môže byť časová efektivita tohto SMART riešenia? Bežné trvanie hľadania, uchopenia, manipulácie,  odloženia skenera v rámci jedného skenovacieho cyklu môže predstavovať stratu času aj 3 sekundy. V rámci činností operátora logistiky, ktoré sme analyzovali, predstavoval čas cyklu spracovania jedného boxu 32,2 sekundy. Analyzované stratové činnosti v tomto prípade predstavovali potenciál na zvýšenie produktivity na úrovni 10 %.  

Pridajte Komentár