Zaručte bezpečné prostredie pre každého – iSAFETY

Možno ste ten, kto je zodpovedný za  bezpečnosť všetkých pracovníkov, ale bezpečnosť na pracovisku sa nedosahuje pomocou myslenia „my vs. oni“. 

Zmeňte kultúru bezpečnosti vo vašej organizácii pomocou zavedenia elektronických kontrol použitím iFORMS, ktoré sa môžu všetci naučiť používať v priebehu niekoľkých minút. Rýchle-časté kontroly, okamžité akcie a podávanie správ v reálnom čase vám zaručia, že vaši ľudia robia to, čo majú, aby zaistili bezpečnosť. 

Pristupujte aktívne k znižovaniu počtu úrazov 

Najčastejšie úrazy na pracovisku nevyplývajú z neznámych rizík, ale z nedodržania postupu. Podvrtnutia a výrony, pošmyknutia, zakopnutia a pády, porezania a pomliaždenia, všetkým je možné predísť, ak sa prijmú správne opatrenia. Pomôžte svojmu tímu zostať v bezpečí pomocou krátkych a efektívnych elektronických auditov, ktoré im pripomínajú postup v kľúčových okamihoch. 

Identifikujte problémy skôr, ako k nim dôjde 

Vďaka okamžitému záznamu v iFORMS a následnej analýzy v iBOARDS môžete vidieť bežné nedostatky na pracovisku, neúplné kontroly a ďalšie problémy, ktoré vám môžu pomôcť pri identifikácii slabých stránok vo vašej činnosti, ktoré by mohli viesť k úrazu. Celý váš tím môže veľmi jednoducho pomocou mobilného telefónu zadávať do systému pozorovania, situácie na mieste, takže každý je oprávnený okamžite nahlásiť problémy. 

Bezpečnosť na prvom mieste = pozitívny obchodný dopad 

Popri optimalizácii  výroby, znižovaní prestojov a celkových nákladov ide bezpečnosť často do úzadia. Ak sú  však všetky vaše informácie o bezpečnosti na jednom mieste, môžete korelovať výkonnosť závodov, tímov alebo funkcií s ich výstupom, čo vám dáva možnosť dokázať, že tímy, ktoré sa viac zameriavajú na bezpečnosť, majú nižšie prestoje, vyšší výkon a nižšiu fluktuáciu. 

Pre dosiahnutie všetkých pozitív v myslení ,,Bezpečnosť na prvom mieste“ Vám pomôžeme s výberom auditov, formulárov prípadne s úpravou podľa požiadaviek. 

Ukážka databázy auditov, formulárov iSAFETY 

  • Komplexný kontrolný záznam hodnotenia rizík OSHA 
  • Bezpečnostný audit staveniska 
  • Bezpečnostný audit pracoviska (výroba, údržba, sklad…) 
  • Kontrolný zoznam hodnotenia rizík komplexný pohľad 
  • Mesačné EHS audity 
  • Záznamy úrazov 
  • Audity pre prácu vo výškach 
  • …. 

Neváhajte a využite možnosť testovať riešenie iSafety práve teraz ZADARMO – Registrácia na testovanie.

Chceli by ste si riešenie iSafety upraviť resp. uvažujete o vytváraní vlastných elektronických bezpečnostných auditov a formulárov? Bez potreby špeciálnych IT zručností to môžete robiť v platforme iFORMS. Viac informácií o platforme iFORMS  získate tu. Ak potrebujete rýchlu reakciu kontaktujte priamo nášho špecialistu – michal.gajdos@innovation.sk, +421 911 770 260. 

Pridajte Komentár