Vytváranie pracovných inštrukcií ľahko, rýchlo, efektívne

Kvalitné pracovné inštrukcie sú jedným z predpokladov pre zabezpečenie produktivity, kvality a ekonomiky výrobného resp. montážneho procesu. Pri vytváraní alebo aktualizácii pracovných inštrukcií sa často opakujú nasledovné situácie: 

  • Časovo náročné vytváranie pracovných inštrukcií pri použití všeobecných nástrojov (tabuľkových či textových editorov). 
  • Ťažkopádne vkladanie fotografií ak sa vytvoria fotoaparátom alebo na telefóne, následný prenos do počítača a vkladanie do aplikácie. 
  • Nepraktické dopĺňanie noriem spotreby času – namerané časy stopkami, zapisovanie do rôznych formulárov a následne pripísané ku konkrétnej činnosti v pracovnej inštrukcii.  
  • Chyby v pracovných inštrukciách z dôvodu využívania údajov z viacerých vstupov zvyčajne spracovaných v rôznych systémoch.  

Stretávate sa s podobnými problémami? Hľadáte špecializovaný nástroj na tvorbu pracovných inštrukcií?  

AviX Method je profesionálne riešenie na efektívnu tvorbu pracovných inštrukcií. Vďaka práci s videozáznamom pracovného procesu priamo v prostredí AviX Method je možné: 

  • vytvárať pracovné inštrukcie jednoduchšie a efektívnejšie, 
  • skrátiť čas tvorby pracovných inštrukcií minimálne o 45%, 
  • stanovovať objektívne časové normy (stopky, vopred preddefinované časové normy), 
  • vkladať fotky do inštrukcií priamo z videozáznamu, 
  • odhaľovať plytvania a súbežne tvoriť plán nápravných opatrení, 
  • vytvárať rôzne typy výstupov v rôznych formátoch. 

Pridajte Komentár