Úspešná realizácia tréningu „Digitálna transformácia“ vo firme ŽOS Trnava

V spolupráci so Slovenským centrom produktivity (SLCP) sme v spoločnosti ŽOS Trnava, a. s. úspešne zrealizovali tréning s názvom „Digitálna transformácia“. Tento tréning bol zameraný na oboznámenie účastníkov s procesmi digitalizácie a naučil ich, ako vytvárať elektronické formuláre bez nutnosti špeciálnych IT zručností.

Cieľ tréningu: Modernizácia auditov

Doteraz boli audity v ŽOS Trnava vykonávané tradičným spôsobom, pomocou papierových formulárov, excelovských tabuliek a fotografií. Tento manuálny proces bol časovo náročný a náchylný na chyby. Tréning „Digitálna transformácia“ ukázal, že audity môžu byť vykonávané elektronicky, rýchlo a efektívne, s vždy aktuálnymi formulármi. Vďaka systému iForms môžu pracovníci zbierať údaje do štruktúrovanej databázy a vytvárať z nej prehľadné dashboardy s grafmi a obrázkami. Tento prístup umožňuje okamžité vyhodnotenie situácie na jednotlivých pracoviskách, v jednotlivých halách a napokon aj v celom závode.

S akými očakávaniami prišli účastníci na tréning?

 • Získať interný pohľad do procesu zberu dát
 • Pochopiť problémy výrobných podnikov pri digitalizácii
 • Naučiť sa, akým spôsobom zbierať a vizualizovať dáta
 • Získať nové informácie o inováciách a z oblasti digitalizácie bez nutnosti zásahu ľudskej sily

Očakávania sa naplnili a účastníci hodnotia tréning takto:

„Zistil som, ako sa vyhnúť zbytočným investíciám do ďalších systémov.“

„Získala som detailný prehľad o pohybe informácií.“

„Pozitívne hodnotím aktívny prístup lektorov k téme, ochotu debatovať a vecné podanie informácií priamo z praxe.“

„Páčilo sa mi, že sme mali možnosť urobiť 5S audit resp. LPA audit po starom a následne formou digitalizácie.“

„Oceňujem praktický pohľad na problémy a ich aktívne riešenie priamo vo výrobe.“

„Zaujala ma hlavne možnosť, si vyskúšať program iForms na odbúranie papierovej formy evidencie OEE.“

„Dozvedel som sa, aké existujú možnosti a akou formou je možné do budúcna robiť veci lepšie.“

„Vážim si, že sme dostali priestor na prezentovanie vlastných návrhov a mali možnosť sa dozvedieť o skúsenostiach ostatných účastníkov s danou problematikou.“

Účastníci najviac ocenili, že videli alternatívu k Microsoft Excel, s ktorým často zápasia pri elektronickom zbere údajov. Systém iForms (jeden z nástrojov na zber dát z procesu) ponúka riešenie ukladať údaje do štruktúrovanej databázy, automatické notifikácie, správu užívateľov atď. a to všetko rýchlo, jednoducho a bez nutnosti zásahu IT špecialistov.

A ako hodnotí tréning samotná firma ZOŠ Trnava?

 • „Získali sme cennú spätnú väzbu od účastníkov a odborníkov na digitalizáciu“
 • „Uistili sme sa, že cesta elektronizácie a digitálnej transformácie je správna“
 • „Našli sme inšpiráciu pre optimalizáciu zberu údajov“
 • „Utvrdili sme sa v tom, že nepotrebujeme žiadne špeciálne investície do business intelligence nástrojov“
 • „Našli sme nástroj, s ktorým môžeme dlhodobo pracovať“

Postrehy našich lektorov

Lektori tréningu ocenili:

 • Otvorené diskusie na rôzne témy, či už aktuálny stav 5S v ŽOS Trnava alebo poznatky resp. nedostatky digitálnej transformácie v prostredí podnikov u samotných účastníkov tréningu 
 • Výmenu skúseností a názorov medzi účastníkmi
 • Aktívne zapájanie sa účastníkov do debát a úloh
 • Výbornú organizáciu a prípravu zo strany ŽOS Trnava (príprava priestorov, občerstvenie, prehliadka priestorov, pomoc pri úlohách)
 • Kreativitu účastníkov pri tvorbe digitálnych formulárov (dizajn, otázky, postupnosť otázok,…)
 • Skvele zvládnutý time management počas celého tréningu
 • Samotnú účasť riaditeľov na záverečnej prezentácii a diskusia s účastníkmi
„Najviac nás zaujalo, že aj firmy rozdielnych veľkostí (firmy s tržbami niekoľko miliárd € a firmy s tržbami niekoľko desiatok až stoviek miliónov €) majú obdobné  problémy a vedia nájsť spoločné riešenia a navzájom sa obohatiť.“

Digitalizácia je v dnešnom dynamickom svete kľúčom k úspechu. Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti digitalizácie, ktoré môžu pomôcť aj Vašej spoločnosti prejsť digitálnou transformáciou.

Máte záujem o realizáciu takéhoto alebo podobného tréningu v podmienkach Vašej firmy? V tom prípade kontaktujte Slovenské centrum produktivity na vzdelavanie@centrumproduktivity.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 705 876, kde sa môžete bližšie dohodnúť na možnosti úpravy programu, aktualizácii úloh, ktoré sa budú v rámci tréningu riešiť a pod.

Tešíme sa na spoluprácu a pomoc pri digitalizácii a optimalizácii procesov vo Vašej firme!

Tím iGrow