Tréning „DETAILNÉ PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK V PRAXI“: Účastníci hodnotia pozitívne!

V spolupráci so Slovenským centrom produktivity (SLCP) sme v spoločnosti HOPI SK v Senci úspešne zrealizovali tréning s názvom DETAILNÉ PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK V PRAXI“. Cieľom tréningu bolo naučiť účastníkov ako správne analyzovať pracovisko, definovať odchýlky, vizualizovať aktuálny stav, navrhnúť nový layout a vytvoriť štandard a zabezpečiť jeho používanie.

Čo sa získalo tréningom?

Základom pre detailné projektovanie pracovísk bolo poznať súčasný stav a požiadavky na budúci stav na základe objemu výrobu, požiadavky na výrobkový mix, zložitosť výrobkov,… Výstupom býva jasne definovaný postup – štandard ako, s čím, za aký čas sa má vyrábať pre dosiahnutie cieľov. 

Počas tohto jednodňového (8 hodinového) praktického vzdelávania získali účastníci nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým praktické zručnosti s projektovaním pracovísk a štandardizáciou práce priamo vo výrobe. Spoločnosť, v ktorej sa tréning realizoval, spoločne s účastníkmi definovala problém, na ktorom pracovali, čo im zabezpečilo priamy kontakt s reálnou výrobou, výrobnými postupmi, zamestnancami a aktuálnymi štandardmi. Získali tak, unikátny pohľad na reálne vstupy opisujúce: 

  • Aké sú ciele a princípy štandardizácie práce. 
  • Ako analyzovať a mapovať existujúce procesy pomocou videozáznamu. 
  • Ako definovať a implementovať štandardy práce. 
  • Ako správne vytvárať layout pracoviska. 
  • Ako riešiť problémy a prekážky pri štandardizácii práce. 

Očakávania sa naplnili a účastníci hodnotia tréning takto: 

„Oceňujem podanie témy zaujímavou a praktickou formou.“

„Tréning mi pomohol pochopiť dôležitosť ergonomického dizajnu pracoviska a jeho vplyv na produktivitu a efektivitu… praktická časť tréningu bola veľmi užitočná.“

„Páčila sa mi návšteva inej spoločnosti a možnosť nahliadnuť do jej priestorov.“

„Účasť na tréningu hodnotím pozitívne. Odchádzam so znalosťami ako efektívnejšie vytvárať pracovné postupy a aj podklady k zaučeniu nových pracovníkov.“

„Tréning mi umožnil spoznať problémy, ktorým čelí hosťujúca firma a ostatní účastníci z iných firiem.“

„Musím vyzdvihnúť prístup, odbornosť a profesionalitu lektorov.“

„Som rád, že som si mohol vyskúšať prácu so softvérom AVIX – obrázkový pracovný prístup.“

„Mne osobne sa páčilo odprezentovanie témy a práca s ľuďmi z rôznych spoločností.“

Čo ocenili lektori tréningu?

  • Otvorené diskusie počas celého tréningu
  • Aktívne zapájanie sa účastníkov do problematiky
  • Spracované a odprezentované prezentácie účastníkmi zástupcom HOPI SK
  • Možnosť vyskúšať si softvér ako podporu pri analýze a meraní práce
  • Spracované návrhy na zlepšenie

Máte záujem o rovnaký/podobný tréning?

Máte záujem o realizáciu takéhoto alebo podobného tréningu v podmienkach Vašej firmy? V tom prípade kontaktujte Slovenské centrum produktivity na vzdelavanie@centrumproduktivity.skalebo telefonicky na čísle +421 910 705 876, kde sa môžete bližšie dohodnúť na možnosti úpravy programu, aktualizácii úloh, ktoré sa budú v rámci tréningu riešiť a pod.

Tešíme sa na spoločné reálne zlepšovanie produktivity v praxi.

Tím iGrow