Zvýšte efektivitu strojov a zariadení

Metodika SMED sleduje čas potrebný na prestavbu ako čas od zastavenia výroby produktu až po začiatok výroby toho istého alebo iného produktu. Ak je čas prestavby dlhý, predstavuje stratu, ktorá spôsobuje zvýšenie nákladov na výrobu. Kľúčové je vedieť odlíšiť interné a externé činnosti a skrátiť čas prestavby na najnižšiu možnú mieru.  Pochopenie a správne využitie princípov metodiky SMED umožňuje zrýchliť výmenu náradia resp. nástrojov na strojoch, zlepšiť celkovú organizáciu prestavby a v konečnom dôsledku eliminovať straty a plytvania vyplývajúce z prestojov vo výrobe. 

Čo sa naučíte?

  • Analyzovať aktuálny stav
  • Identifikovať straty na zariadeniach ovplyvňujúcich celkovú efektivitu zariadení 
  • Používať princípy a fázy metódy SMED 
  • Rozlišovať interné a externé činnosti
  • Využívať rôzne spôsoby redukcie času zoraďovania

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s postupom metodiky SMED a to priamo vo výrobe. 

V spoločnosti sa stretnete s ...

Daniele Colasanti

Plant Manager, TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD.

Skúsený projektový manažér s preukázanou históriou pôsobenia v automobilovom priemysle. Má zručnosti v oblasti DMAIC, koučovania, mapovania toku hodnôt, analýzy koreňových príčin, Lean princípov a neustáleho zlepšovania.

Ivana Čechová

Vyštudovala odbor priemyselné inžinierstvo s doktorátom so špecifickým zameraním sa na ergonómiu. Spolupracovala na riešení projektov v spoločnostiach ako Treves Slovakia, Lear Corporation Seating Slovakia, Be Lenka, MAR Sk a ďaľších a to v oblasti ergonómie pracovísk, merania práce, vyvažovania zdrojov a zavádzania štandardizovanej práce vo výrobe. Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike časových štúdií a projektom zameraným na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podnikoch.

Pozrite sa ako prebiehali realizované Training in the Factory