Prehľad

Vyvažovanie zdrojov je dôležitou súčasťou spôsobu optimalizácie, vďaka ktorej je možné rýchlo reagovať na zmenu požadovaného objemu resp. zmenu taktu od zákazníka. Spoznanie procesu, odstránenie plytvaní a zameranie sa na vyzdvihnutie činností pridávajúcich hodnotu sú základom pre možné vytvorenie rôznych scenárov výroby potrebných pre rýchlu reakciu na zmeny.

Rýchla reakcia na zmeny požadované zákazníkom dokáže zaručiť spokojnosť, ktorá sa odráža v lojalite a dobrých vzťahoch so zákazníkom, ktoré sú zárukou pre udržanie spolupráce a tak zabezpečenie príjmov pre spoločnosť.

Kľúčové oblasti

  • Význam analýzy práce
  • Prístupy k hľadaniu a odstraňovaniu plytvaní
  • Postupnosť určovania časovej normy
  • Vyvažovanie zdrojov a úprava pracovných postupov

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické
otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych
skúseností s postupom pri vyvažovaní zdrojov a to priamo vo výrobe.

Pozrite sa ako prebiehali realizované Training in the Factory