Odstráňte plytvania, zvýšte kvalitu a bezpečnosť

5S je nástroj, ktorý pri správnom použití umožní odstránenie plytvaní, ktoré prispieva k vytváraniu chýb,
nepodarkov a zranení na pracovisku. 5S pomáha vytvárať tímovú prácu a motiváciu. Je to nástroj, ktorý umožňuje rýchle
rozpoznanie abnormality. Hrá veľmi dôležitú úlohu pri podpore fungujúceho výrobného systému.
Na maximalizáciu výhod systému 5S má zásadný význam organizačná kultúra potrebná na jeho udržanie
v prevádzke. Pri správnom použití môže byť 5S súčasťou procesu vizuálnej kontroly dobre
naplánovaného štíhleho systému.

Čo sa naučíte?

  • Význam a skutočný účel každého „S“
  • Používať 5S na zapojenie a motiváciu zamestnancov
  • Efektívne implementovať 5S
  • Správne udržiavať 5S
  • Možnosti kontroly a vyhodnocovania 5S na pracovisku už aj digitálne

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s postupom zavádzania 5S priamo vo výrobe.

V spoločnosti sa stretnete s ...

Katarína Grenerová

Manažér Logistiky, Immergas Europe

Výkonná vedúca s viac ako 14 ročnými špecializovanými vedomosťami a skúsenosťami. Je špecialistom na riadenie zásob, Supply Chain Management, implementáciu stratégie manipulácie s materiálmi, implementáciu LEAN a World Class Manufacturing. Je interným trénerom LEAN – 5S, Kanban a vizuálneho manažmentu. 

Ivana Čechová

Vyštudovala odbor priemyselné inžinierstvo s doktorátom so špecifickým zameraním sa na ergonómiu. Spolupracovala na riešení projektov v spoločnostiach ako Treves Slovakia, Lear Corporation Seating Slovakia, Be Lenka, MAR Sk a ďaľších a to v oblasti ergonómie pracovísk, merania práce, vyvažovania zdrojov a zavádzania štandardizovanej práce vo výrobe. Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike časových štúdií a projektom zameraným na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podnikoch.