Vybudujte vysoko produktívne pracovisko

Na vybudovanie vysoko produktívneho pracoviska existuje viacero nástrojov a techník. Jedným z nástrojov je aj manažment pracoviska prostredníctvom 5S. Vďaka tomuto nástroju, v spolupráci s inými LEAN nástrojmi je možné systematicky pracovať na tom aby bolo možné odstránenie plytvaní z procesu, ktoré prispievajú k vytváraniu chýb a nepodarkov na pracovisku. Pomáhajú vytvárať tímovú prácu a motiváciu a hrajú veľmi dôležitú úlohu pri podpore fungujúceho výrobného systému. Pri správnom používaní týchto nástrojov je možné vybudovanie vysoko produktívnych pracovísk.

Čo sa naučíte?

  • Efektívne implementovať zmeny
  • Správne udržiavať implementované zmeny
  • Možnosti kontroly a vyhodnocovania manažmentu pracovísk 
  • Úspešne zapájať a motivovať zamestnancov
  • Využívať nástroje digitalizácie pri manažmente pracovísk

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s postupom zavádzania 5S priamo vo výrobe.

V spoločnosti sa stretnete s ...

Katarína Grenerová

Manažér Logistiky, Immergas Europe

Výkonná vedúca s viac ako 14 ročnými špecializovanými vedomosťami a skúsenosťami. Je špecialistom na riadenie zásob, Supply Chain Management, implementáciu stratégie manipulácie s materiálmi, implementáciu LEAN a World Class Manufacturing. Je interným trénerom LEAN – 5S, Kanban a vizuálneho manažmentu. 

Ivana Čechová

Vyštudovala odbor priemyselné inžinierstvo s doktorátom so špecifickým zameraním sa na ergonómiu. Spolupracovala na riešení projektov v spoločnostiach ako Treves Slovakia, Lear Corporation Seating Slovakia, Be Lenka, MAR Sk a ďaľších a to v oblasti ergonómie pracovísk, merania práce, vyvažovania zdrojov a zavádzania štandardizovanej práce vo výrobe. Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike časových štúdií a projektom zameraným na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podnikoch.

Pozrite sa ako prebiehali realizované Training in the Factory