Pozrite sa ako prebiehali realizované Training in the Factory

Zaujíma vás implementácia AMR?

Pokiaľ sa neviete rozhodnúť či je pre vás AMR to správne riešenie, pretože váhate či takúto technológiu dokážete obsluhovať je tento tréning určený pre vás. Počas tréningového dňa sa zoznámite s AMR v praxi – v konkrétnej prevádzke kde je nasadená. Kde inde je možné si technológiu lepšie obzrieť ako v reálnej prevádzke? Spoznáte spôsob obsluhy a skúsenosti s fungovaním AMR v podniku. Plánovanie a riadenie logistických úloh určených pre AMR ako aj reálna tvorba nových trás, vykladacích a nakladacích miest – predstavujú pre vás možnosť testovania technológie počas praktického otvoreného tréningu. 

Čo sa naučíte?

 • Základnú obsluhu a ovládanie robota
 • Oboznámite sa s vybranými funkčnými časťami robota
 • Vytvoriť mapu pre navigáciu AMR robota v priestore
 • Spoznáte spôsob ako vytvárať dráhy pre robota, po ktorých sa bude pohybovať
 • Zistíte ako efektívne navrhovať pohyby robota pri manipulácií
 • Prispôsobiť nastavenia robota aktuálnemu prostrediu
 • Aké bezpečnostné pravidlá je potrebné dodržiavať
 • Ako nastaviť polohu palety vo virtuálnej mape systému AMR
 • Ako správne otestovať chod AMR robota
 • Ako vytvárať a nastaviť transportné úlohy v systéme AMR
 • Ako zapracovať požadované zmeny a úpravy v systéme

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické
otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych
skúseností s postupom pri automatizácii logistických procesov.