Vyriešte problémy efektívne

Pre dosiahnutie firemných cieľov a následný rozvoj spoločnosti, ale aj zamestnancov ako takých je potrebné poznať a využívať metódy riešenia problémov založené na PDCA. Ak sa vyskytne problém, je potrebné v prvom rade poznať vzniknutú situáciu a dokázať ju popísať, vizualizovať. A3 Report je Lean nástroj určený pre štruktúrovaný zápis a vizualizáciu postupu riešenia problému. Vďaka A3 sa môžete stať profesionálom v riešení problémov, čo vám umožní každý ďalší problém brať ako príležitosť pre zlepšovanie procesov, spoločnosti či samého seba.

Čo sa naučíte?

  • Význam a spôsob fungovania PDCA
  • Identifikovať, rozčleniť, popísať, vizualizovať a riešiť problém
  • Dôležitosť pilierov A3 reportu
  • Opatrenia a nástroje pre efektívne riešenie problémov
  • Zostaviť a samostatne riešiť problém za pomoci A3 reportu

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s postupom riešenia problémov za pomoci A3 reportu priamo vo výrobe. Každý účastník tréningu dostane knihu Manažment spoznania. 

V spoločnosti sa stretnete s ...

Igor Kováč

Predseda predstavenstva & generálny riaditeľ v společnosti OMNIA KLF,a.s.

Ivana Čechová

Vyštudovala odbor priemyselné inžinierstvo s doktorátom so špecifickým zameraním sa na ergonómiu. Spolupracovala na riešení projektov v spoločnostiach ako Treves Slovakia, Lear Corporation Seating Slovakia, Be Lenka, MAR Sk a ďaľších a to v oblasti ergonómie pracovísk, merania práce, vyvažovania zdrojov a zavádzania štandardizovanej práce vo výrobe. Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike časových štúdií a projektom zameraným na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podnikoch.

Pozrite sa ako prebiehali realizované Training in the Factory