Training in the Factory – vzdelávanie prostredníctvom skúseností nadobudnutých v praxi

Každý jeden zmysel, ktorý máme nám pomáha v procese vzdelávania. Čím viac zmyslov zapojíme, tým lepšie sa nám podarí naučiť, pochopiť nové poznatky. Nadobudneme tým skúsenosti, z ktorých sa stávajú zručnosti. Zručnosť možno považovať za absolútne pochopenie určitého problému, procesu alebo úlohy a vedomosť sa samostatne venovať ich riešeniu.

Výber „toho pravého“ vzdelávacieho kurzu, školenia či tréningu nie je ľahká úloha. Ponuka podobných kurzov môže byť široká a popis benefitov z nich vyplývajúcich rôzny. Na úvod je potrebné si zodpovedať, čo od vzdelávania o ktoré máme záujem očakávame. Akákoľvek forma vzdelávania má predovšetkým za úlohu efektívne naplniť potrebu naučiť sa niečo nové, užitočné pre ďalší profesionálny alebo osobnostný rozvoj. Vo výsledku by som mal ako spokojný účastník vzdelávania zvýšiť svoju produktivitu a výkonnosť a ľahšie dosahovať stanovené ciele. Mal by som nabrať sebavedomie a stať sa samostatným pri riešení stanovených úloh. Niečo také sa však veľmi ťažko dosahuje počas klasického vzdelávania formou výkladu bez praktickej skúsenosti.

Počas našej niekoľkoročnej skúsenosti s rôznymi druhmi tréningov sme dospeli k záveru, že skutočná skúsenosť môže byť získaná hlavne v skutočnej praxi. Na základe toho sme vďaka spolupráci našich partnerov zostavili sériu tréningov – Training in the Factory, ktorých úlohou je za čo najkratší čas namotivovať členov tímu tak, aby navrhli a čiastočne aj zrealizovali zmeny pomocou vybraných Lean nástrojov priamo v podmienkach praxe – job site.

Praktické otvorené tréningy majú za úlohu spojiť profesionálov z rôznych odvetví pri riešení spoločnej témy a ponúknuť tak rôznorodosť názorov, zaužívaných postupov a vzájomných inšpirácií prečo a ako robiť veci inak – lepšie. Riešenie vybraného problému, spoločne definovaného so spoločnosťou, v ktorej sa tréning realizuje zabezpečí pre účastníka kontakt s reálnou výrobou – výrobným postupom, zamestnancami, aktuálnymi štandardmi, podpornými procesmi, jednoducho so všetkým čo sa dotýka aktuálnej témy riešenej v konkrétnom podniku.

Takto realizované vzdelávanie je prínosom nie len pre účastníkov ale aj pre podnik, v ktorom sa realizuje. Vďaka zameraniu sa na konkrétny problém ponúka vygenerovanie konkrétnych riešení založených na rôznych pohľadoch, skúsenostiach a postupoch, ktoré prinášajú účastníci tréningu v spolupráci s vybranými internými zamestnancami a trénerom.

Praktické vzdelávanie teda predstavuje mnoho benefitov, z ktorých ťažia všetky zúčastnené strany. Poďte si to s nami vyskúšať 😊.

Viac informácií o Training in the Factory a o ďalších pripravovaných tréningoch nájdete na stránke https://innovation.sk/training-in-the-factory/

Otvorte aj vy svoje brány pre Training in the Factory:

Pridajte Komentár