Štandardizácia práce v praxi v Elastomer Solutions

Máme za sebou jeden zo série praktických otvorených tréningov Training in the Factory – tentoraz na tému Štandardizácia práce. Spolu sme sa stretli v spoločnosti Elastomer Solutions, ktorej patrí naše poďakovanie za možnosť realizácie vzdelávania priamo v priestoroch výroby – na Gembe. Tu sme spolu s externými účastníkmi z iných spoločností ale aj internými zamestnancami, ktorí sa do tréningu zapojili mali možnosť vidieť, počuť, cítiť a skúsiť si reálny prínos štandardizácie práce na vybranom pracovisku.

Členitosť skúseností účastníkov so štandardizáciou práce na úvod vyžadovalo zjednotenie pojmov, postupu pri zavádzaní  štandardizácie, upozornenie na čo sa sústrediť, na čo nezabudnúť, ale aj na čo nedávať dôraz a čomu sa vyvarovať.

Hlavná časť tréningu – analýza v reálnych podmienkach výroby. Riešenie reálneho problému, ktorý spoločnosť definovala ako prekážku pri naplnení požadovaných cieľov. Účastníci mali možnosť spoznať výrobný proces „na vlastnej koži“.

Generovanie návrhov na zlepšenie – účel a cieľ tréningu. Najväčší prínos pre spoločnosť – na základe pozorovania procesov z externého pohľadu sa často nájdu problémy, ktoré vďaka „profesnej slepote“ interný zamestnanci nevidia.

Vzájomná diskusia pri riešení situácie pomohla všetkým stranám identifikovať obrovský potenciál zlepšenia. Okrem rýchlych nápravných opatrení, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú výkonnosť pracovníkov, boli definované aj systémové postupy, ktoré spoločnosti môžu priniesť omnoho viac prínosov avšak sú prepojené na celú spoločnosť a budú tak potrebovať viac času a zapojenie viac pracovníkov.

Prežili sme spolu produktívny deň, v ktorom sme spoločne nabrali skúsenosti a vymenili si znalosti a zaužívané postupy. Veríme, že tak ako spoločnosť Elastomer Solutions, tak aj všetci účastníci tieto skúsenosti zúročia pri ďaľších – tých svojich individuálnych – aktivitách týkajúcich sa štandardizácie práce.

Vyberte si aj vy niektorí zo série praktických otvorených tréningov Training in the Factory.

Pridajte Komentár