Štandardizácia a štandardizovaná práca

Jedným z cieľov projektov zameraných na štandardizáciu práce je stabilizácia pracovného postupu. Pracovný postup musí byť jednoznačný pre všetkých zamestnancov a to tak, aby po jeho preštudovaní vykonávali prácu v jeho presnej postupnosti a rovnako – bez odchýlok týkajúcich sa času či spôsobu vykonávania danej práce.  Ďalším cieľom je zvýšenie produktivity. Práca podľa štandardu má byť očistená o zbytočné činnosti, nadprácu, činnosti ktoré nie sú ergonomické či nedodržujú pravidlá bezpečnosti na pracovisku. V rámci štandardizovanej práce sa zachovávajú len tie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaním práce. Tieto majú byť v čo možno najvyššej miere optimalizované. Hlavným cieľom je zachovanie resp. zvýšenie kvality finálneho výrobku na pracovisku. V konečnom dôsledku však všetko podlieha najdôležitejšiemu cieľu a tým je naplnenie spokojnosti zákazníka (skrátenie času priebežnej doby výroby, zachovanie vysokej kvality produktu). 

Štandardizácia predstavuje bezprostredný prínos pre spoločnosť. Umožňuje zaviesť, využiť a zachovávať: 

  • Usporiadanie (systematizáciu) čo predstavuje zabezpečenie odstránenia nepotrebných predmetov na pracovisku a logicky správne usporiadanie predmetov potrebných k výkonu pracovnej úlohy 
  • Zjednotenie, vďaka ktorému je zabezpečený spôsob a postup práce operátorov bez odchýlok 
  • Optimálnu kvalitu ako najdôležitejší výstup výrobného alebo montážneho procesu 
  • Usmernenie výrobnej činnosti, ktoré predstavuje nájdenie najoptimálnejšieho výrobného resp. montážneho pracovného postupu  
  • Ekonomizáciu činnosti – šetrenie nákladov v spoločnosti, ktoré sa týkajú nekvality nadpráce alebo činností ktoré sú zdvojené alebo nepridávajú hodnotu 

Pridajte Komentár