Štandardizácia a štandardizovaná práca

Jedným z cieľov projektov zameraných na štandardizáciu práce je stabilizácia pracovného postupu. Pracovný postup musí byť jednoznačný pre všetkých zamestnancov a to tak, aby po jeho preštudovaní vykonávali prácu v jeho presnej postupnosti a rovnako – bez odchýlok týkajúcich sa času či spôsobu vykonávania danej práce.  Ďalším cieľom je zvýšenie produktivity. Práca podľa štandardu má byť očistená o zbytočné činnosti, nadprácu, činnosti ktoré nie sú ergonomické či nedodržujú pravidlá bezpečnosti na pracovisku. V rámci štandardizovanej práce sa zachovávajú len tie činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaním práce. Tieto majú byť v čo možno najvyššej miere optimalizované. Hlavným cieľom je zachovanie resp. zvýšenie kvality finálneho výrobku na pracovisku. V konečnom dôsledku však všetko podlieha najdôležitejšiemu cieľu a tým je naplnenie spokojnosti zákazníka (skrátenie času priebežnej doby výroby, zachovanie vysokej kvality produktu). 

Štandardizácia predstavuje bezprostredný prínos pre spoločnosť. Umožňuje zaviesť, využiť a zachovávať: 

  • Usporiadanie (systematizáciu) čo predstavuje zabezpečenie odstránenia nepotrebných predmetov na pracovisku a logicky správne usporiadanie predmetov potrebných k výkonu pracovnej úlohy 
  • Zjednotenie, vďaka ktorému je zabezpečený spôsob a postup práce operátorov bez odchýlok 
  • Optimálnu kvalitu ako najdôležitejší výstup výrobného alebo montážneho procesu 
  • Usmernenie výrobnej činnosti, ktoré predstavuje nájdenie najoptimálnejšieho výrobného resp. montážneho pracovného postupu  
  • Ekonomizáciu činnosti – šetrenie nákladov v spoločnosti, ktoré sa týkajú nekvality nadpráce alebo činností ktoré sú zdvojené alebo nepridávajú hodnotu 
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Na vaše podnety odpovedá:

Ivana Čechová

Ivana Čechová

Vyštudovala odbor priemyselné inžinierstvo so špecifickým zameraním sa na ergonómiu. Spolupracovala na riešení projektov v priemyselnej praxi v oblasti ergonómie pracovísk a merania práce. Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike časových štúdií a projektom zameraným na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podnikoch.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *