Prehľad

Logistika sa vďaka otvorenému trhu, intenzívnemu transportu a snahe vyhovieť zákazníkovi v čo najväčšej miere stáva stále viac kľúčovým parametrom efektivity a výkonnosti každého podniku. Pre správne fungovanie podniku je potrebné poznať logistický reťazec, vedieť mapovať logistické procesy a určovať ich hodnoty. Riadenie tokov v logistike je dôležitým podporným procesom zabezpečujúcim správne fungujúcu –  plynulú výrobu. 

Kľúčové oblasti

  • Význam logistiky pre správne fungujúci podnik
  • Logistické toky vo výrobe 
  • Riadenie zásob 

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s postupom s riadením logistických tokov a to priamo vo výrobe.