Porovnanie softvérových riešení pre podporu tvorby časových noriem

Nakoľko vybrať si to správne softvérové riešenie nemusí byť ľahká úloha, rozhodli sme sa urobiť porovnanie niekoľkých softvérových riešení určených pre využitie pri meraní práce. Do porovnania sme zaradili aj Excel, nakoľko práve tento tabuľkový editor je najčastejšie využívaným v spoločnostiach pri tvorbe časových noriem.  

Rozhodli sme sa hodnotiťtri základné charakteristikya to: 

1.Kvalita výstupovvygenerovaných/vytvorených v softvérovom riešení 

2.Náročnosť na čas – pri tvorbe časovej normy  

3.Potrebná odbornosťužívateľa 

Hodnotenie: 1 = nízka, 2 = stredná, 3 = vysoká 

 

Hodnotili sme tieto softvérové riešenia:

Excel – podpora pre vytváranie časových noriem, tvorba grafov.  

AviX – možnosť analýzy pracovných činností na základe importovaného video záznamu, oblasťou použitia jedného z modulov AviX – Method sú tiež časové a pohybové štúdie, modul dovoľuje vytvárať časové normy pomocou MTM. 

WorkStudy+ – softvérové riešenie vhodné pre tablet alebo smartfón, umožňuje zbieranie údajov priamo na pracovisku, integrácia s programom Excel. 

OTRS10 – softvér založený na štúdii videozáznamu, využíva japonské princípy priemyselného inžinierstva a štíhlej výroby. 

Protime – softvérové riešenie určené pre meranie práce založené na analýze videozáznamu, zamerané na kvalitu, zlepšenie nákladov a bezpečnosti.  

UMT Plus – riešenie určené pre zber údajov prostredníctvom mobilného telefónu, zahŕňa identifikáciu plytvaní, zameriava sa na optimalizáciu zdrojov.  

Výsledky hodnotenia:

Na základe porovnania vybraných softvérových riešení pre tvorbu časových noriem vyberáme ako najvhodnejší Kaizen softvér OTRS10. Kvalita výstupov tohto softvérového riešenia je na vysokej úrovni a celkové spracovanie hodnotíme veľmi pozitívne. Avšak je podľa nás vhodný pre skúsenejšieho užívateľa, nakoľko ho považujeme za zložitejší. Pokiaľ ide o komplexnosť riešenia, chceli by sme vyzdvihnúť lean softvérAviX. Okrem možnosti vypracovania časových noriem ponúka aj iné moduly (FMEA, SMED, DFX, Ergo, Resource Balance), ktoré sa spolu venujú ostatným oblastiam v podniku, na ktoré je potrebné sa zamerať v procese neustáleho zlepšovania. 

Pridajte Komentár