Opäť rozbitý skener? Tu je riešenie.

Máte aj vy skúsenosť s rozbitým skenerom čiarových kódov? Obzvlášť pri štandardných skeneroch, ktoré je potrebné uchopiť, zrealizovať skenovanie a následne odložiť, občas dôjde k poškodeniu skenera.  

Prečo vôbec k tomu dochádza? Často potrebuje operátor ku realizácii pracovného úkonu voľné obe ruky pre bezpečné, pohodlné a ergonomické uchopenie tovaru. Keďže potrebuje zabezpečiť aj evidenciu, musí zrealizovať aj skenovanie kódu. Po skenovaní je potrebné skener odložiť na bezpečné miesto. V snahe pracovať rýchlo, môže operátor odložiť skener na nevhodné miesto, z ktorého môže skener spadnúť a rozbiť sa. Niekedy môžete vidieť, že operátor pri manipulácii s veľkým bremenom drží v ruke ešte aj skener – opätovne hrozí pád a rozbitie skenera.  

Riešenie tohto problému môže byť pritom jednoduché. Použiť SMART rukavice na ktorých je skener pripevnený. Operátor má počas pracovnej činnosti skener neustále na ruke, takže nemusí po každom skenovaní skener odkladať a tým sa minimalizuje riziko pádu a rozbitia skenera. 

 

Pridajte Komentár