Naša cesta ROADSHOW 4.0 nekončí, ideme ďalej!

Zdieľanie a poukázanie na riešenia v oblasti INDUSTRY 4.0 priemyslu je základným stavebným pilierom, ktorý nás viedol k myšlienke zorganizovať ROADSHOW 4.0. Pýtate sa prečo práve ROADSHOW 4.0? Tento pojem by som definovala ako cestu za poznaním Industry priemyslu. Už pri zrodení prvotnej myšlienky bolo zrejmé, že naším cieľom bude nielen poukázať, ale aj ozrejmiť a poskytnúť všetkým nadšencom inovácií obraz, ako zvýšiť efektívnosť procesov, ako redukovať neplánované prestoje, ako zvýšiť celkovú efektivitu zariadenia či eliminovať nezhody v procese. Filozofiou celej ROADSHOW 4.0 bolo zdieľanie a využitie výhod priemyselnej kancelárie, zníženie výrobných a prevádzkových nákladov. Okrem toho našou úlohou bolo poskytnúť všetkým hľadačom INDUSTRY 4.0 pokladu, možnosť si vyskúšať vybrané nástroje 4.0 od loT integrovaných senzorov pre zber výhodných údajov po SMART rukavice – ergonomický skener.

Každá ROADSHOW v rozličných mestách bola niečím jedinečná, originálna. Všetky stretnutia prinášali radosť všetkým zúčastneným a boli vždy mimoriadne obohajúce. Vzájomne sme si vymieňali znalosti, názory, poznatky a každú jednu ROADSHOW 4.0 máme hlboko vrytú v pamäti. Využitím špeciálne pripravenej hry sme zaistili ľahšie a rýchlejšie pochopenie predkladanej teórie a dodali sme jasnú predstavu o tom, ako dané metódy fungujú reálne v praxi. SMART rukavice sa ocitli na rukách niektorých účastníkov, podaktorí si hneď predstavovali inštalovaný AVIX softvér vo svojom firemnom počítači a iní prešli do sveta digitalizácie prostredníctvom E-forms.

Ako už aj z nadpisu tohto článku je zrejmé, že koniec ROADSHOW 4.0 neznamená, že sa už s Vami vo Vašich mestách nestretneme. Práve naopak. Prichádzame s novou a nadupanejšou novinkou! Spoločne môžeme začať písať novú éru i-Trainingu. Kladiete si otázku čo to vlastne i-Training je? V skratke ide o otvorené tréningy lean managementu pre efektívnejšiu výrobu, ktoré sú predurčené pre odborníkov z praxe, manažérov výroby, majstrov ale aj pre pracovníkov vo výrobe. Je na čase posunúť Vašu výrobu na nový, štíhly level! Myslíme si,  že aj z malého kroku sa niekedy môže stať veľký, ak nie obrovský krok.

 O toto sa snažíme aj my!

Aktuálne!!!

Pridajte Komentár