Inteligentné riešenie pre zníženie chybovosti dodávok

U zákazníka sme riešili problém, v ktorom sa možno nájdete aj vy. Zákazník je výrobcom a dodávateľom komponentov do automobilov. Okrem iného vyrába dielce prednej nápravy. Niektoré z týchto dielcov nemali od dodávateľa čiarové ani QR kódy a pri vychystávaní sa tak stávalo, že boli na montáž odoslané nesprávne komponenty. Stávalo sa to najmä pri dielcoch, ktoré je ťažké rozoznať. Napríklad dielce pre rôzne druhy spojok vyzerajú takmer totožne. To komplikovalo aj odhalenie chyby v procese montáže.

Hlavným problémom bola chýbajúca možnosť skenovania konkrétnych dielcov pri vychystávaní kde ich zamestnanec pripravoval. Robil to na základe manuálneho porovnania čísla komponentu so sprievodnom liste ku konkrétnemu modelu auta s tým, ktoré bolo uvedené na dielci v sklade. Tie mali nevhodné balenia kvôli čomu musel zamestnanec rozbaľovať krabice a hľadať správne dielce. Okrem chybovosti a časovej náročnosti tento proces nebol dobrý ani z hľadiska ergonómie nakoľko sa zamestnanec musel neustále zohýbať čím sa dostával do nefyziologickej pracovnej polohy.

V prvej fáze zamestnanci logistiky sprehľadnili materiálové toky a zaviedli systém FIFO vďaka čomu sa proces zjednodušil. V druhej fáze sa urýchlil proces vychystávania tak, že materiál bol vychystávaný na prípravný vozík, nie na predtým využívané vzdialené miesto kde stáli pripravené automaticky riadené vozíky. Kľúčovou fázou bolo označenie jednotlivých pozícií komponentov ukladaných na zemi a na krabiciach čiarovými kódmi. Vďaka tomu po skenovaní oboch kódov systém operátorovi na monitore ukáže, či nakladá správny dielec.

Tu však vznikol nový problém. Proces skenovania prostredníctvom ručného skenera sa ukázal ako problémový, nakoľko skenovanie týmto spôsobom operátor nestíhal. Operátor musel nosiť skener v jednej ruke, zoskenovať kód, položiť skener, vziať materiál, naložiť ho a znovu sa vrátiť po skener. V dôsledku týchto nutných pridaných úkonov operátor strácal čas a spomaľoval výrobu. A to pri dodávkach v režime just-in-sequence, aj keď ide len o sekundy, môže spôsobiť veľký problém.

Pre vyriešenie problému začali u zákazníka testovať tri rôzne technológie. Zariadenie Microsoft HoloLens pracujúce s rozšírenou realitou. Toto zariadenie v podobe okuliarov bolo schopné ukázať operátorovi cestu kam má ísť po konkrétny komponent. Po jeho odobraní by vedel tento systém na základe porovnania so snímkami v databáze či drží v ruke správny komponent. Čas reakcie bol však rovný cca 30 sekúnd, čo bolo pre zákazníka príliš dlhé. Ďalším kameňom úrazu bola vysoká cena technológie a jej nízka odolnosť.

Druhým riešením, ktoré zákazník zvažoval bola výstavba regálov s navádzaním podľa svetiel. Keďže však v tomto prípade ide o rozmerovo väčšie komponenty, ukázalo sa, že by toto riešenie nebolo vhodné. Ak by systém mal správne fungovať musel by zákazník vybudovať systém závesných svetiel nad komponenty a tiež umiestniť pred krabice s dielcami senzor alebo nášľapné zariadenie. Tu sa ako nevýhoda ukázala vysoká cena a nemožnosť rozšíriť toto zariadenie pre všetky potrebné pozície v sklade.

Zákazník sa nakoniec aj vďaka označeniu jednotlivých pozícií komponentov ukladaných na zemi a na krabiciach čiarovými kódmi rozhodol pre tretiu možnosť. Boli ňou inteligentné rukavice, na ktorých vrchnej strane je priamo zabudovaný skener. To umožňuje jednoducho skenovať čiarové kódy dielcov umiestnených na zemi, pričom zamestnanci majú obidve ruky voľné na prácu. Výhodou je aj nízka cena a jednoduchý spôsob používania, čo skracuje čas na zaškolenie. Vo finále implementácia SMART rukavíc firme priniesla zlepšenie kvality, nulovú chybovosť a zároveň zlepšenie ergonómie.

Vyskúšajte si výhody smart rukavíc vo vašom podniku. Kontaktujte nás a dohodnite si termín

Viac o smart rukaviciach sa dozviete na našej stránke.

Pridajte Komentár