Aktuálne pre Banskobystrický samosprávny kraj

Inovácie určujú úspešných lídrov a priemerných nasledovníkom!!!

Máte inovačné predstavy, myšlienky, vízie ale chýbajú vám zdroje na ich realizáciu? Využite príležitosť a získajte inovačnú poukážku až do hodnoty

15 000 Eur
Využite výzvu, vďaka ktorej môžete získať finančnú podporu na realizáciu vášho inovačného projektu prostredníctvom inovačnej poukážky.

Na čo môžete inovačné poukážky využiť?

 • mapovanie kľúčových procesov podniku súvisiacich s implementáciou inovácií vrátane ich modifikácie, optimalizácie a digitalizácie,
 • identifikácia produktov, služieb a technológií vhodných na transformáciu a zhodnotenie ich inovačného potenciálu,
 • skúmanie vedeckej alebo technickej uskutočniteľnosti novej myšlienky (proof of concept/ feasibility study),
 • príprava technologického plánu (skauting technológií) pre inovácie,
 • príprava plánu digitalizácie podniku a špecifikácia procesov digitalizácie,
 • príprava akčného plánu na implementovanie inovatívnych riešení.

        Nie ste si istý, či je vaša idea v súlade s touto výzvou? Kontaktujte nás a poraďte sa s našimi špecialistami. 

Kto môže o poukážku požiadať?

Inovačné poukážky

Podnikateľské subjekty (FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby), ktoré:

 • majú sídlo podnikania alebo prevádzkareň v Banskobystrickom samosprávnom kraji
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov
 •  

Informácie o inovačných poukážkach:

 • výška inovačnej poukážky je od 2000 do 15000 Eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov
 • preplatenie inovačnej poukážky je možné formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka maximálne dvakrát a to na dve rôzne oprávnené aktivity spolu v hodnote 15000 Eur
 • výzva vyhlásená 22. 6. 2021 v trvaní 3 mesiace – do 22.9.2021
 •  

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás – ako oprávneného riešiteľa – a informujte sa o možnosti realizácie vašej inovačnej vízie. Radi vám poradíme 😊