Grow up with iGrow Network

Inovácie sú našou každodennou súčasťou. Hľadáme možnosti, ako spraviť veci jednoduchšie, lepšie, zaujímavejšie …SMART.

Naše inovácie si nechceme nechať len pre seba, ale hľadáme cestu ako ich zdieľať, rozširovať, zlepšovať, skrátka ako do nich zapojiť aj Vás.

Vždy je niečo čo sa dá objavovať, zdieľať …

Spojenie interaktívnych hier s tréningom využívania priemyselných metód predstavuje modernú a efektívnu formu vzdelávania. Prostredníctvom špeciálne navrhnutej LEAN hry zaisťujeme jednoduchšie pochopenie teoretických znalostí a poskytujeme jednodznačnú predstavu o tom, ako tieto metódy reálne fungujú, resp. ako ich uplatniť v praxi.