Nedarí sa vám zabezpečiť proces podľa vašich očakávaní?

Štandardizácia a Kaizen sú platformou, na ktorej stojí každý výrobný systém. Bez jasných štandardov nie je možné, aby pracovníci zistili, či je situácia normálna alebo neobvyklá. Ako si v tejto situácii môžeme byť istí, že činnosti pridávajú hodnotu procesu a nielen vytvárajú viac strát a plytvania transformovaných do nákladov?  Štandardizovaná práca je nástroj, ktorý sa dá použiť na akýkoľvek proces, v ktorom je prítomná ľudská interakcia. Ak sa správne použije, povedie k zvýšeniu motivácie zamestnancov a to vytvorením akéhosi vlastníctva procesu zamestnancom a jeho zapojením do činností neustáleho zlepšovania. Proces je možné zlepšovať až vtedy, keď je štandardizovaný (stabilný).

Čo sa naučíte?

  • Správne preštudovať/analyzovať pracovisko
  • Definovať odchýlky 
  • Vizualizovať aktuálny stav
  • Identifikovať činnosti, ktoré sú plytvaním, pridávajúce hodnotu a nepridávajúce hodnotu
  • Preusporiadať (navrhnúť nový layout) pracovisko, aby ste zaistili bezpečnosť, kvalitu a produktivitu
  • Vytvorť Kaizen plán na odstránenie plytvaní
  • Vytvoriť štandard a zabezpečiť jeho používanie

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s postupom zavádzania štandardizovanej práce priamo vo výrobe.

V spoločnosti sa stretnete s ...

Peter Hudec

COO-Chief Operating Officer, Elastomer Solutions

Skúsený manažér závodu s preukázanou históriou pôsobenia v strojárskom priemysle. Kvalifikovaní v Lean Deployment, DMAIC, Value Stream Mapping, 6S a ISO / TS 16949. Profesionál s doktorátom – so zameraním na systém kvality a výroby, ktorý absolvoval na Technickej univerzite v Košiciach.

Milos Bugan

Vyštudoval odbor priemyselné inžinierstvo s doktorátom so zameraním sa na oblasť štíhlej výroby. Spolupracoval na lokálnych a medzinárodných projektoch v oblasti implementácie konceptu Lean pre automobilový, elektrotechnický a strojárenský priemysel. Pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách na základe čoho vytvoril metodiku hodnotenia spoločnosti a určenie jej inovačného potenciálu. Aktívne pôsobí v spoločnostiach ako vrcholový poradca pre strategické zmeny. Medzi významné spoločnosti, v ktorých pracoval na projektoch patrí – KIA Motors Slovakia, PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, Volkswagen Slovakia, Schaeffler Kysuce,  Danfoss Power Solutions, Whirlpool Slovakia a mnoho ďalších.

Ivana Čechová

Vyštudovala odbor priemyselné inžinierstvo s doktorátom so špecifickým zameraním sa na ergonómiu. Spolupracovala na riešení projektov v spoločnostiach ako Treves Slovakia, Lear Corporation Seating Slovakia, Be Lenka, MAR Sk a ďaľších a to v oblasti ergonómie pracovísk, merania práce, vyvažovania zdrojov a zavádzania štandardizovanej práce vo výrobe. Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike časových štúdií a projektom zameraným na optimalizáciu a zlepšovanie procesov v podnikoch.

Pozrite sa ako prebiehali realizované Training in the Factory