• All
  • Automated logistics
  • Time studies and standardisation
  • Podujatia a konferencie
  • Produktové riešenia
  • design
  • Softvérové riešenia
  • Tréningy a vzdelávanie
Produktové riešenia

Nové funkcionality iForms

Aj vo vašej firme trvá schvaľovací proces návrhov na zlepšenie príliš dlho? Tiež potrebujete podľa interných smerníc mať podpis od zamestnanca v zázname auditu? Radi by ste videli dosiahnuté skóre z auditu/záznamu ešte pred spracovaním …

Time studies and standardisation

Moments observation

Niektoré procesy môžu trvať niekoľko hodín, celú zmenu alebo aj dlhšie. V tom prípade nie je vždy vhodné zvoliť nepretržitú formu pozorovania procesu. Momentkové pozorovanie vychádza …

Time studies and standardisation

Multimoments multidimensional observation

Pokiaľ je potrebné pozorovať činnosti, ktoré trvajú dlho alebo nie sú cyklicky opakované, je vhodnejšie využiť spôsob založený na skúmaní náhodne vybraných momentov definovaného pracovného …

Time studies and standardisation

Bilateral observation

Prostredníctvom snímky dvojstranného pozorovania je možné identifikovať plytvania v systéme človek stroj. Táto metóda je formou nepretržitého pozorovania zameranou na posúdenie fungovania tak pracovného ako aj …

Time studies and standardisation

Working day

Táto metóda sa zakladá na nepretržitom pozorovaní a meraní celkovej spotreby pracovného času v priebehu celej zmeny. Účelom je zistiť druhy a veľkosť spotreby času zmeny, najmä …

Tréningy a vzdelávanie

Skracovanie času zoraďovania – SMED v TN Slovakia

Vďaka pozitívnemu prístupu, dôvere a podpore spoločnosti TN Slovakia, sme realizovali ďalší zo série tréningov Training in the Factory, za čo im patrí naše poďakovanie. Spolu …