Analýza a meranie práce – určovanie časovej normy

Výber správnej metódy pre určovanie časovej normy si zaslúži veľkú pozornosť. Rôzne metódy sú vhodné pre rôzne činnosti (dĺžka, frekvencia, opakovanosť, náhodnosť a pod.). Metódy, ktoré používame pri určovaní časových noriem vám predstavujeme v tomto príspevku.

Continuous time studies

Pri tomto spôsobe analýzy a merania práce sa sústredíme na plynulé nepretržité pozorovanie pracovnej činnosti. Využívame ju hlavne pokiaľ je potrebné nastaviť časovú normu pre dlhotrvajúce pracovné operácie, organizáciu pracovného dňa či nastavenie systému človek-stroj. 

Working operation

Chronometráž - nepretržité pozorovanie pracovnej operácie. Vhodná pre cyklické práce, ktoré sa pravidelne opakujú.

Working day

Continuous observation and recording of employee time consumption during the entire work shift.

Bilateral observation

Simultaneous observation and recording of working and technological process times.

REFA

Method of direct measurement of work with the ability to assess with what intensity and efficiency the work is performed. Effective for cyclical and non-cyclical work.

Statistical methods

Tento spôsob využívame hlavne pre štatistické zistenie počtu výskytov pozorovaných dejov. Je založená na skúmaní náhodne vybraných momentov skúmaného pracovného deja. Využívame ju pre stanovenie časov dlho trvajúcich pracovných činností, alebo činností, ktoré nie sú cyklicky opakované. 

Moments observation

Observation of working activities at random moments and so-called. incognito.

Multimoments multidimensional observation

Pravidelné zaznamenávanie pracovnej aktivity zamestnanca vo vzťahu k výrobku a činnosti.

Predefined time standards

Pri meraní ľudskej práce pomocou vopred definovaných časov sa sústredíme hlavne na analýzu pohybov na základe ktorých následne vieme priradiť časovú hodnotu pre každý pohyb. Hodnoty a časy sú medzinárodne platné a aplikovateľné v každom priemyselnom odvetví. Metóda rozdeľuje pracovnú činnosť na základné pohyby, ktorým priraďuje tabuľkové časy. Metódy vopred definovaných časov používame aj v procese plánovania (ako analytický nástroj pre tvorbu pracovných postupov a stanovenie ich časovej náročnosti). V závislosti na type výroby (kusová, sériová, hromadná) využívame rôzne podsystémy ktoré dokážu definovať časovú normu s určitou presnosťou a náročnosťou. 

MTM1

The most detailed method of predefined times, which deals with elementary movements (operations within approx. 30 seconds).

MTM2, MTM UAS

Less detailed methods of predefined times that focus on associated movements (operations up to about 3 minutes).

MOST

The least detailed method of predefined times, focused on motion sequences (operations longer than 3 minutes).

MODAPTS

In determining the time of movement focuses on the specific movement of a certain part of the body, not the distance of movement.

Prečítajte si aj o Zlepšovaní časových noriem.

Leave a Comment