Automatizácia logistického procesu – ako na to?

Zabezpečovanie spoľahlivých logistických procesov a efektívne fungovanie vnútropodnikovej logistiky je čoraz náročnejšie. Problémami súčasného obdobia sú: 

  • Nedostatok pracovníkov ochotných pracovať v oblasti logistiky,  
  • Neustále stúpajúce logistické náklady,  
  • Diskutabilná spoľahlivosť logistického personálu,
  • A pod.

Východiskom z uvedenej situácie môže byť automatizácia logistického procesu. Efektívnym riešením automatizácie je AGV (Automated Guided Vehicles) resp. automaticky riadené vozíky. Ak uvažujete o automatizácii procesu pomocou AGV, je dobré mať spracovanú určitú predstavu o budúcom logistickom systéme. Pri spracovaní logistickej vízie budete čeliť aj nasledovným otázkam resp. úlohám:

  • Analýza resp. segmentácia tovarov
  • Dizajn logistických procesov
  • Definovanie zásobovacích okruhov
  • Výber vhodných typov AGV
  • Vizualizácia budúceho logistického systému

Spracovanie vízie budúceho automatizovaného logistického systému nie je celkom jednoduché. Ponúkame vám možnosť využiť naše skúsenosti a nástroje, ktoré pri návrhu vízie automatizovaných logistických procesov používame. 

Pridajte Komentár